Arbetsgivaren erbjöd 3 procents löneökningar. Facket krävde mer för att kompensera för inflationen.

När arbetarna på fabriken förkastade budet och inledde en strejk svarade företaget med att lockouta 145 anställda.

Dessutom har man stämt 67 anställda på drygt en halv miljon nyazeeländska dollar, omkring 3,3 miljoner svenska kronor.

”Vill skrämmas”

– Det är tydligt att företaget vill skrämma facket och sina anställda så de inte behöver förhandla. De vill tvinga tillbaka arbetarna till jobbet och att de ska acceptera en lönesänkning, säger Tane Philips, förbundssekreterare på det nyazeeländska massa- och pappersfacket, till tidningen RNZ.

Enligt företaget har man erbjudit löneökningar på totalt 14,7 procent på tre år, motsvarande 3 procent per år plus en kontantsumma i år.

Facket kräver 7 procent

De anställda har krävt 7 procent i årliga löneökningar under tre år för att kompensera för inflationen, som låg på 7,3 procent i juni.

Essity har tecknat ett globalt ramavtal med Unionen och det globala facket Industri all.

Karin Ström, internationell ombudsman på Unionen, säger att man brukar ha ett gott samarbete med företaget inom ramen för det avtalet. Bland annat har Essity tecknat ett kollektivavtal i Pakistan.

”Inget vi är vana vid från Essitys sida”

Hon har ännu inte hunnit sätta sig in i alla detaljer kring den nyazeeländska konflikten.

– Men att man stämmer enskilda medarbetare är inget vi är vana vid från Essitys sida. Vi ska ha ett möte med dem på fredag och då får vi sätta oss och gå igenom det här, säger Karin Ström.

Även fackförbundet Pappers är part i ramavtalet genom det globala facket IndustriAll. Även där är man förvånad över att arbetsgivaren stämmer enskilda medarbetare, men säger sig inte känna till alla detaljer.

– Jag blev kontaktad av facket på Nya Zeeland som undrade om det är så här Essity beter sig. Men det är inte alls min erfarenhet, tvärtom brukar de vara måna om att lösa konflikter på ett bra sätt, säger Mikael Nilsson, ombudsman på Pappers.

Försöker hitta en lösning

Essitys presschef, Karl Stoltz, bekräftar att det pågår en konflikt på arbetsplatsen.

– Efter en tid av olika strejkåtgärder som påverkat produktionen har den lokala ledningen fattat beslut om lockout och en eventuell rättstvist på grund av strejköverträdelser. En sådan rättstvist ligger långt fram i tiden, skriver han i en kommentar till Arbetet.

Han säger också att fokus nu ligger på att återuppta samtalen denna vecka för att finna en väg framåt.

– Vi för nu diskussioner med den lokala ledningen om hur man bäst löser situationen. Vi befinner oss i en olycklig situation för alla parter och vi hoppas kunna komma överens snart.

Enda toppappersfabriken

Essity har den enda toalettpappersfabriken på Nya Zeeland. Landets resterande behov importeras från andra länder.

Nu rapporterar nyazeeländska medier om att hyllorna börjar gapa tomma på toalettpapper och att många butiker börjat ransonera toalettpapper.