– Det är inget trollerislag men det är glädjande och ger oss ett verktyg för oss att lösa problem som kan uppstå, säger Magnus Kjellsson, internationell chef på fackförbundet Unionen.

Essity är ett globalt hygien- och hälsobolag och var  tidigare en del av SCA. Bolaget säljer bland annat blöjor, toapapper och andra hygienprodukter. Där ingår varumärken som bland annat Libero, Libresse, Edet och Tork.

Företagets största produktionsanläggning ligger i Tyskland och de har 48 000 anställda med produktion i ett 60-tal länder.

Några omedelbara förändringar kommer de anställda inte att märka av.

Däremot tror Magnus Kjellsson att ett globalt ramavtal långsiktigt leder till att stärka arbetares rättigheter.

Ett globalt ramavtal kan ses som ett komplement till lokala kollektivavtal.

I ett ramavtal förbinder sig företaget att efterleva FN-organet ILO:s grundläggande konventioner, som bland annat förbjuder slavarbete, diskriminering och ger fack rätt att  organisera sig.

– Det här är saker man kanske inte alltid tänker på från ett svenskt perspektiv men ser man det ur ett globalt perspektiv är dessa frågor långt ifrån självklara, säger Magnus Kjellson, internationell chef på fackförbundet Unionen.

En annan del i det globala ramavtalet är att företaget och facket är överens om hur de ska lösa konflikter som uppstår.

Det globala facket Industri all har slutit ett femtiotal globala ramavtal.