Det finns många branscher på svensk arbetsmarknad där arbetsgivare girigt använder sig av otrygga anställningar för att hålla nere kostnaderna. Men det finns nog ingen bransch där personalen har det så otryggt som inom personlig assistans. 

Kommunal hjälper nu en medlem, en personlig assistent som har varit visstidsanställd i 17 år. En helt absurd situation där medlemmen konstant lever med en otrygg anställning och aldrig kommer kunna gå till banken för att ta ett lån.

Stor del av LSS-personalen livegen

Därför går nu Kommunal till arbetsdomstolen för att pröva anställningsformen för personliga assistenter. Att man i dag som personlig assistent kan vara timanställd hur länge som helst och ha en uppsägningstid som är oftast bara är två veckor är inte rimligt. Det är inte värdigt svensk arbetsmarknad.

Många kommer säkert sparka bakut och säga att en reformering av personlig assistans skulle försämra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att kunna leva som alla andra.

Kommunal står upp för allas rätt att leva ett bra liv och tycker ambitionen med LSS-reformens tillkomst 1994 var helt riktig, men LSS:s grunder kan inte gå ut över anställningstryggheten och villkoren för landets personliga assistenter. Det krävs smarta lösningar för att kunna lösa den stenhårda knuten som LSS har skapat.

För idag har samma reform medfört en skev maktbalans där en stor del av en yrkesgrupp är livegna på svensk arbetsmarknad. Men det finns undantag, för när kommuner är huvudmän ser vi inte alltid samma problematik. Då anställs personliga assistenter oftare med trygga anställningar.

LAS satt ur spel

Kommunal har i varje avtalsrörelse krävt och förhandlat för att stärka anställningstryggheten, men arbetsgivarna har vägrat att se samma problem. Det kan inte vara rimligt att vi ska behöva gå till arbetsdomstolen för att personliga assistenter ska få trygga anställningar. 

Nu har vi i stället delar av en bransch på svensk arbetsmarknad som utmärker sig särskilt och där personliga assistenter är undantagna från vanliga grundläggande arbetsrättsliga regler. En tydlig bild av hur undantaget från detta tar sig i uttryck är att det i stort sett kan vara en ”känsla” hos brukaren som gör att en personlig assistent blir av med jobbet. Det är på helt godtyckliga grunder, vilket gör att en personlig assistent aldrig kan vara trygg på jobbet.

Lägg där till att anställningsform, konverteringsrätt och arbetsgivarens omplaceringsskyldighet helt går utanför annars upparbetade ramar. Om brukaren och personliga assistenten går skilda vägar är uppsägningstiden endast 14 dagar. Detta går att jämföra med uppsägningsregler enligt LAS som, beroende på anställningstid, är 1 till 6 månader.

Öka jämlikheten och minska fusket

Därför menar vi att en reformering av personlig assistans är nödvändig. En start måste vara att de personliga assistenterna får samma villkor som övriga anställda på arbetsmarknaden. På samma sätt som de assistansberättigade ska ges möjlighet att få leva som andra, måste också de personliga assistenterna ges möjlighet att få arbeta som andra.

Dessutom bör anhörigassistansen minska till förmån för professionell assistans. Det gäller för insatsen som helhet, men särskilt för assistansberättigade där anhörigassistans inte främjar lagens mål. Anhöriganställda personliga assistenter i kombination med professionella assistenter utan anställningstrygghet minskar insynen i denna skattefinansierade verksamhet, vilket skapar incitament för oseriösa aktörer.

Kommunal har länge arbetat för tryggare anställningar i form av längre uppsägningstider och /eller tryggare anställningsformer. Vi har initierat partsgemensamma samtal om branschavtal för neutralitet, anställningstrygghet och för att vi som parter på arbetsmarknaden ska bli en starkare röst inom politiken. Än så länge har vi fått kalla handen. Därför vill Kommunal nu växla upp arbetet för det är dags att personliga assistenter får bra arbetsvillkor.