Barnmorskor med stressymptom samt oro för sin och andras hälsa. Som upplever att de inte kan genomföra säkra förlossningar. En del väljer att sluta på grund av läget – och då ökar pressen ytterligare.

Så beskrev skyddsombud läget på förlossningsavdelningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö i en anmälan till Arbetsmiljöverket i februari.

Nu har Arbetsmiljöverket krävt att Region Skåne åtgärdar situationen innan femtonde september. Annars kan regionen krävas på 100 000 kronor i vite.

Bland annat slår Arbetsmiljöverket fast att barnmorskorna ska veta vad de ska prioritera bort när tiden inte räcker.

Böteshot även i Luleå

Det här är ett av flera ärenden hos myndigheten som rör arbetsmiljön i förlossningsvården runt om i Sverige.

Arbetsmiljöverket har meddelat Region Norrbotten att man överväger att ställa krav på att resurserna på förlossningen och BB på Sunderby sjukhus i Luleå anpassas efter kraven. Regionen har på sig till femtonde augusti att komma med synpunkter om detta.

Det är en fruktansvärd situation.

Elisabeth Lindblad

– Det är för stressig arbetsmiljö och för få barnmorskor. Det är en fruktansvärd situation, sa barnmorskan Elisabeth Lindblad, huvudskyddsombud samt avdelningsordförande för Vårdförbundet i Norrbotten, när Arbetet i våras skrev att facket vänt sig till Arbetsmiljöverket.

I anmälan sades att personal har stressymptom som sömnsvårigheter och högt blodtryck.

”Otrolig mängd övertid”

Även Södersjukhuset i Stockholm har fått krav om att åtgärda arbetsmiljön på kvinnokliniken, med hot om en kvarts miljon i vite. Arbetsgivaren har tid på sig till slutet av augusti att svara på kompletterande frågor i ärendet.

Undersköterskor på Norrlands universitetssjukhus i Umeå slog tidigare i år larm om situationen på BB- och förlossningsavdelningarna.

– Det handlar om den otroliga mängd övertid som vi undersköterskor gör på kliniken och som vi har gjort en lång tid, sa undersköterskan och skyddsombudet Amanda Nordén i april.

Arbetsmiljöverket har avslutat ärendet, men inte för att man bedömt problemet utan för att arbetstidsfrågorna inte faller inom det myndigheten kan pröva på skyddsombuds begäran.

”Inte tagits på allvar”

Michaela Norén, huvudskyddsombud på Vårdförbundet i Skåne, var en av de som vände sig till Arbetsmiljöverket om situationen i Malmö. Hon tycker att de upprepade anmälningarna från olika håll i landet visar att politiker och arbetsgivare inte har tagit situationen på allvar.

– Förlossningsvården har inte prioriterats tillräckligt.

Michaela Norén
Huvudskyddsombudet Michaela Norén var en av de som vände sig till Arbetsmiljöverket.

Enligt Michalea Norén har skyddsombuden i Malmö haft kontakt med arbetsgivaren i minst två år utan att arbetsmiljön åtgärdats, men hon säger att saker har börjat hända sedan myndigheten kopplades in.

– När vi går vidare till Arbetsmiljöverket, som vi har gjort på flera ställen i landet, är det för att arbetsgivarna inte gör tillräckliga åtgärder. Vi vill egentligen lösa saker i dialog.