En alltmer pressad situation för barnmorskorna på förlossningen och BB-avdelningen på Sunderby sjukhus utanför Luleå beskrivs i en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Flera uppges ha sagt upp sig, medan personal som jobbar kvar har stressymtom som sömnsvårigheter, huvudvärk och högt blodtryck.

”Fruktansvärt” i Luleå

I februari vände sig facket till Arbetsmiljöverket. Nu pågår en utredning, som kan sluta med att myndigheten kräver åtgärder.

– Grundproblemet kvarstår. Det är för stressig arbetsmiljö och för få barnmorskor. Det är en fruktansvärd situation, säger barnmorskan Elisabeth Lindblad, huvudskyddsombud samt avdelningsordförande för Vårdförbundet i Norrbotten, om nuläget.

Hon säger att över hälften av Sveriges barnmorskor jobbar deltid, för att man inte orkar heltid under sådana här förutsättningar.

– Och då blir de ju fattigpensionärer.

Bild på huvudskyddsombudet Elisabeth Lindblad

Hot om böter i Stockholm

Arbetet skrev tidigare i veckan om att Arbetsmiljöverket beslutat att Södersjukhuset i Stockholm kommer att krävas på en kvarts miljon kronor i vite om inte arbetsmiljön på sjukhusets kvinnoklinik åtgärdas senast 15 juni. Åtgärderna ska förebygga ohälsosam arbetsbelastning.

I skyddsombudens anmälan från slutet av förra året sägs att medarbetare lider av stressymtom som huvudvärk, irritation, ångest och sömnsvårigheter. Många uppges ha gått ner i tid för att orka med sitt jobb. 

”Situationen medför allvarliga risker för ohälsa hos arbetstagarna”, skriver Arbetsmiljöverket om situationen på Södersjukhuset.

Oro och ångest i Lund

Även region Skåne och sjukhuset i Lund har ett viteshot hängande över sig, apropå arbetsmiljön på BB-enheten. I somras gjorde skyddsombud en anmälan där man beskrev samma typer av symtom som i Stockholm och Luleå, att barnmorskor och sjuksköterskor led av bland annat oro, ångest, sömnsvårigheter och huvudvärk. 

Det ledde till en handlingsplan för personalförsörjningen. Nu kräver Arbetsmiljöverket att arbetet med den redovisas till myndigheten. Man vill även ha in uppgifter bland annat om personalens övertid.

Om inte det sker senast 19 juni kan regionen krävas på 50 000 kronor.

Övertidsberg i Umeå

Förra veckan fick Arbetsmiljöverket även en anmälan om undersköterskornas arbetsmiljö på BB- och förlossningsavdelningarna på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. 

Amanda Nordén är undersköterska på båda avdelningarna, samt arbetsplatsombud och skyddsombud. Hon säger så här om varför man nu gått till Arbetsmiljöverket:

– Det handlar om den otroliga mängd övertid som vi undersköterskor gör på kliniken och som vi har gjort en lång tid. Det håller inte. Jag har kollegor som gjort 500 timmars övertid på ett år.

Amanda Nordé, undersköterska
Undersköterskan Amanda Nordén.

Hur har det blivit så?
– För att vi har en för löjligt låg budget för hur många undersköterskor som ska jobba, säger hon och berättar att de anställda måste täcka upp för varandra vid frånvaro då det saknas vikarier.

I handlingarna som skickats till Arbetsmiljöverket lyfts just mängden övertid och dubbelpass. ”Detta skapar hög stress och oro hos medarbetarna när man inte vet om man får gå hem på schemalagd tid. Det finns medarbetare som efter två månader redan har över hundra timmars övertid”, står det där.