Flera hundra tusen kronor i betalning för att få komma till Sverige på arbetstillstånd och jobba på en nagelsalong. Sedan en månadslön på mellan 7000 och 10 000 kronor.

Arbetet har flera gånger tidigare berättat om villkoren för de anställda på två nagelsalonger i Nacka och centrala Stockholm och den rättsprocess som sedan följde. Åklagaren väckte åtal mot de tre cheferna och hävdade att de var skyldiga till människohandel.

Friades i tingsrätten

I maj friades två av cheferna helt i tingsrätten. Den tredje dömdes för det betydligt mildare brottet bedrägeri, eftersom han ansågs ha lurat sina anställda på de pengar de betalt för arbetstillståndet.

Nu har domen överklagats till hovrätten. Åklagaren vill fortfarande att de tre cheferna ska dömas för människohandel. I överklagan beskriver hon upplägget som en mycket vanlig företeelse på arbetsmarknaden. De anställda har hamnat i ”ett starkt beroendeförhållande” till cheferna i väntan på permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Även den chef som dömdes för bedrägeri överklagar sin dom samt det skadestånd som han dömts att betala. Han menar bland annat att han inte hade något uppsåt att lura de anställda och att han därför inte kan dömas för brottet.

Inte heller de fyra anställda är nöjda med domen och har, via sitt målsägarbiträde, också överklagat den. Dels vill de ha högre skadestånd från mannen som dömdes, dels vill de att alla cheferna ska dömas för människohandel.

Få fällande domar

Arbetet har i tidigare under året granskat lagstiftningen kring exploatering och utnyttjande av arbetskraft i Sverige. Sedan lagen om människohandel inom arbetslivet infördes för 18 år sedan har det bara kommit en fällande dom.

En av orsakerna till de få domarna är just beviskraven som upplevs som omfattande och komplicerade av de inom rättsapparaten som Arbetet talat med. 

När nagelsalongsfallet togs upp i tingsrätten var det den femte gången på 18 år som människohandel i arbetslivet prövas i domstol. Det är ännu inte bestämt när fallet tas upp av hovrätten.