I måndags gick piloterna på SAS ut i strejk. Då hade förhandlingar mellan pilotfacket och SAS ledning pågått sedan slutet av mars och medling sedan mitten av juni.

Piloterna tycker att SAS har åsidosatt återanställningsrätten i kollektivavtalet, eftersom bolaget har anställt ersättare i stället för tidigare medarbetare som blev varslade under coronapandemin.

Unionen, Transportarbetareförbundet och SRAT har alla medlemmar som är anställda av SAS. Bland Unionens medlemmar finns omkring 400 som är markpersonal och 400 som är kabinanställda.

– Alla är oroliga för sina jobb. Samtidigt står vi bakom piloterna, eftersom de kämpar för den svenska modellen. Utan den kan vi lägga ner hela fackföreningsrörelsen. Det som händer piloterna nu kommer hända oss också till slut. Får piloterna sämre avtal kommer vi inte klara oss undan, säger Åke Leijon, ordförande för Unionens kabinklubb Scca på SAS.

”Medlemmarna är splittrade”

Transportarbetareförbundet har drygt 300 medlemmar som är direkt anställda hos SAS-bolagen.

– Det finns en ganska stor oro sedan länge, SAS har ju gått dåligt en längre period. Men nu börjar det bli allvar. Många är oroliga för vad konflikten innebär på längre sikt, säger Tommy Wreeth, ordförande i Transportarbetareförbundet.

Förbundet har förståelse för strejken, enligt Tommy Wreeth.

– Piloterna kämpar för sina villkor och den svenska modellen. Samtidigt är SAS ett bolag som har svårt att möta det. Medlemmarna är splittrade, en del vill visa sympati och göra mer, andra tycker det är väldigt dålig timing att ge sig på SAS nu.

Jag har svårt att se hur villkoren för våra medlemmar ska kunna pressas mer.

Ola Blomqvist, ordförande i Svensk flygteknikerförening, SFF

Ola Blomqvist är ordförande i Svensk flygteknikerförening, SFF, inom fackförbundet SRAT. SFF har omkring 100 SAS-anställda medlemmar.

Även Ola Blomqvist beskriver en oro bland medlemmarna, främst utifrån den ekonomiska situationen i bolaget. Förbundet har valt att förhålla sig neutralt till pilotstrejken.

– Vi är inte insatta i förhandlingarna eller vad som står på spel och har därför svårt att kommentera den pågående konflikten, säger Ola Blomqvist.

Vare sig Unionen, Transportarbetareförbundet eller SFF säger sig ha någon direkt insyn i pilotfackets krav eller hur diskussionerna gått mellan dem och SAS mer än vad som framgått i media.

I tisdags stod det klart att SAS ansökt om rekonstruktion under konkursskydd i USA. Det väckte viss förvåning hos facken.

– Att det kom just nu tycker jag var förvånande. Det visar att man jobbat på det här en längre tid från SAS sida, för det här är inget som görs i en handvändning. Vi har inte fått någon information, vilket är märkligt i och med att det är en så stor process, säger Åke Leijon på Unionens kabinklubb.

Tror på forcerat sparprogram

Enligt flygteknikernas ordförande Ola Blomqvist hade det omedelbart blivit mer konkret och allvarligt med en svensk rekonstruktion.

– Det är en ny upplevelse för oss att ett bolag med svensk anknytning använder sig av den här amerikanska varianten med Chapter 11. Det är för tidigt att säga hur det kommer påverka oss i slutänden, men vi får nog uppleva en forcering av sparprogrammet som möjligen även kommer påverka våra medlemmar.

Underbemanningen bland flygtekniker är redan påtaglig, enligt Ola Blomqvist.

– Samtidigt är det svårt att attrahera kompetent personal till bolaget, så jag har svårt att se hur villkoren för våra medlemmar ska kunna pressas mer.

200 danska flygmekaniker har i veckan gått ut i sympatistrejk. Det är inte aktuellt för vare sig Unionen, Transportarbetareförbundet eller SRAT.

– I nuläget finns ingen hemställan om sympatiåtgärder. Kommer en sådan begäran om sympatistrejk får vi diskutera det där och då, med medlemmarna och i förbundsstyrelsen, säger Transportarbetareförbundets ordförande Tommy Wreeth.