En enkätundersökning från Novus som LO låtit göra med drygt tusen tillfrågade i fyra branscher indikerar att arbetslivskriminaliteten är utbredd.

Mer än var fjärde av de tillfrågade inom byggbranschen, hotell och restaurang, transportsektorn samt inom hemtjänsten och personlig assistans berättar att de känner till någon i den egna branschen som under det här året blivit kriminellt utnyttjade.

I undersökningen framgår också att många av de tillfrågade bedömer risken för att kriminella aktörer upptäcks som liten. Det kombinerat med ”goda möjligheter att tjäna stora summor pengar snabbt göder arbetslivskriminaliteten”, står det i rapporten. 

Vid ett seminarium i Almedalen på tisdagen, arrangerat av LO, så betonades det från flera håll att det myndighetsgemensamma arbetet för att komma åt brottslighet inom arbetslivet håller på att steppas upp. Det välkomnas av LO:s ordförande Susanna Gideonsson:

– Under alla år har vi skrikit oss hesa mot arbetslivskriminaliteten, så jag är glad över att så många myndigheter tar gemensamma tag. 

Arbetsmiljöbrott vanligast

Enligt enkätundersökningen vittnar de tillfrågade om att det vanligaste brottet handlar om arbetsmiljön. Den typen av brott kan ses som en allvarlig signal på att det pågår arbetslivskriminalitet på arbetsplatsen.

– Fuskar man med en sak, så fuskar man med annat också, förklarade Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Dålig arbetsmiljö används ofta av oseriösa arbetsgivare för att sänka kostnaderna. ”Det är på många sätt oroväckande då arbetsmiljöbrott kan leda till stort mänskligt lidande i form av arbetsskador och i värsta fall dödsfall”, står det i rapporten. 

För att komma åt just den dimensionen av arbetslivskriminaliteten vill LO bland annat att Arbetsmiljöverket får fler inspektörer med bransch- och specialistkunskaper. Antalet arbetsmiljöinspektörer bör också öka.

– Resurserna är avgörande. På sikt kommer vi att ha 310 arbetsmiljöinspektörer och 60 av dessa ska enbart jobbat med arbetslivskriminalitet. Det är en jättestor satsning, underströk Håkan Olsson.

Fler ska åtalas och dömas

LO vill också att fler ska åtalas – och dömas – för arbetsmiljöbrott. För att så ska ske krävs bland annat en bättre utredningsmetodik inom polisen. 

Arbetsgivarna ska även tvingas se till att bevis inte undanröjs innan polisen kunnat säkra bevismaterial. Sådana villkor bör skrivas in i Arbetsmiljölagen.

I rapporten upprepar LO också redan kända krav som att återinföra arbetsmarknadsprövningen. Man vill också ha en ”svart lista” över oseriösa arbetsgivare, på samma sätt som en rad kommuner krävt en sådan lista som de kan dela med varandra för att på ett tidigt stadium upptäcka kriminella bolag.