Det är en chockerande bild som växer fram under seminariet i Almedalen.

Antalet socialkonsulenter som jobbar med personer med funktionsnedsättningar inom fältet ”Arbetslivsinriktad habilitering” inom Arbetsförmedlingen har skurits ned med 78 procent. 

130 kontor inom arbetsförmedlingen har lagts ned.

Och den enda stora utvärderingen av Centerns påhitt att i stället inrikta sig på matchning hos privata firmor visar att det inte alls fungerar.

Enligt den förvirrade nyordningen som kom till efter Centerns önskan i januariavtalet ska arbetsförmedlingen först dela in de arbetssökande i tre grupper utifrån hur lätta eller svåra de bedöms vara att få in på arbetsmarknaden. De arbetssökande slussas därefter över till de privata företagen som får högre ersättning om de lyckas få in en person i gruppen ”långt från arbetsmarknaden” i jobb.

Funktionsnedsatta lämnas därhän

Men utvärderingen, gjord av myndigheten IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, visar att de privata företagen struntar i gruppindelningen och ger i stort sett samma insatser för allihop, oavsett grupp.

Vinsten blir på så sätt förutsägbar och tillräckligt hög. Men de längst från arbetsmarknaden, ofta med någon form av funktionsnedsättning, lämnas därhän.

Här ser vi privatiseringens ineffektivitet tydligt blottad.

När syftet är att göra störst vinst anpassar sig företagen till det som ger störst utdelning på lägst insats. I detta fall är det att ge i stort sett samma stöd till alla.

Den enskilda personens behov blir underordnad vinstbegäret.

Och de som står längst ifrån arbetsmarknaden överges.

Dessutom får varje arbetssökande i snitt endast 1,2 möten i månaden, visar utvärderingen.

Detta trots att behovet av kontinuerlig personlig kontakt är mycket viktigt för just dem som står längst från arbetsmarknaden och som ofta har någon form av funktionsnedsättning.

Vinsten styr

Resultatet uteblir när vinsten styr. Men företagsägarna lever gott på våra skattepengar.

– Det finns inga som helst belägg, varken i Sverige eller internationellt, som visar att privat matchning fungerar bättre än den arbetsförmedlingen kan erbjuda, påminde LO-utredaren Adnan Habibija också om under seminariet.

– Vi vet att det för dem med stora funktionsnedsättningar är det ytterst viktigt att se individen personligt utifrån personens egna förutsättningar. Men detta har helt enkelt lagts ned.

– Ändå är det just privatiseringar av matchning som Sverige inför.

Seminariet ordnades av Skoopi, en intresseorganisation för sociala företag för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

800 miljoner har tagits från AF

I reda pengar har 800 miljoner kronor tagits från Arbetsförmedlingen. Till det kommer enorma summor som Arbetsförmedlingen har blivit tvungna att lämna tillbaka eftersom de inte längre har personal som kan arbeta med frågorna.

– Mitt förbund organiserar arbetsförmedlare – de som finns kvar. Och vi vet att kontinuitet är oerhört viktigt, påpekade Ursula Berge, samhällspolitisk chef på akademikerförbundet SSR.

Att skapa en ny duglig och fungerande Arbetsförmedling blir en viktig uppgift om Socialdemokraterna vinner valet och kan bilda regering.

I det arbetet måste Centern hållas utanför. Förtroendet är förbrukat.