Under de inledande minuterna av vänsterledaren Nooshi Dadgostars tal i Almedalen på måndagskvällen lät det nästan som om Magdalena Andersson återigen hade äntrat scenen.

Hos Nooshi Dadgostar fanns samma försvar för den utbyggda välfärden och den sociala omsorgen om hela befolkningen.

Det vill säga i stort sett samma ord som vi hörde av Magdalena Andersson dagen före.

Nooshi Dadgostar lyckades till och med placera den socialdemokratiska socialministern Gustav Möller i Vänsterns dåvarande ungdomsförbund. En tveksam placering eftersom Vänsterns föregångsparti då ännu inte var bildat.

Men strax därefter tog enigheten med Socialdemokraterna slut.

En stor del av talet blev i stället en redogörelse av Vänsterns roll i dagens politik, där Dadgostar mycket tydligt vände och vred sig ur alla antydningar om att vara ett dörrmatteparti för Socialdemokraterna.

Sverige var en hårsmån från marknadshyror, påpekar hon mycket riktigt.

Socialdemokraterna och Centern hade ju redan enats i januariavtalet om att driva igenom marknadshyror i nyproducerade lägenheter.

Här är den politiska historien föga smickrande. Överenskommelsen om marknadshyror var extremt illavarslande för det stora LO-kollektivet. Utan tvekan skulle marknadshyror drabba LO-familjer hårt och utan tvekan var det ur ett LO-perspektiv utmärkt att Vänstern och Hyresgästföreningen lyckades stoppa förslaget.

Nooshi Dadgostars vilja att under sitt almedalstal borra sig ned i dessa historier är naturligt.

Det är i dessa enskilda ekonomiska frågor som Vänstern faktiskt har lyckats driva igenom sin egen politik.

Även i de följande budgetförhandlingarna lyckades ju Vänstern påverka med höjda nivåer i sjukförsäkringen och ändrade regler för sjukpenning.

Det senaste exemplet är Vänsterns del i den höjning av garantipensionen som klubbades häromveckan och som slutligen också fick Centerns stöd.

Därför var det inte förvånande att Nooshi Dadgostar slutligen i sitt tal också nådde fram till ett mycket konkret krav för att stödja en socialdemokratisk statsminister efter valet – om mandatfördelningen slutligen kräver Vänsterns godkännande.

Kravet är att en plan för att avveckla vinstuttagen ur svensk skola ska vara klar före statsministeromröstningen efter valet.

Som vi kunnat läsa de senaste dagarna lovade Magdalena Andersson här i Almedalen att Socialdemokraterna ska avskaffa vinstuttagen.

Nooshi Dadgostar höjer nu alltså budet: Ett konkret förslag om vinstförbud ska vara klart innan Vänstern ger en socialdemokratisk statsminister sitt stöd.

Frågan är dock om Socialdemokraterna är det första partiet som bör reagera.

Kravet är lika mycket riktat mot Centern.

Centerledaren Annie Lööf har ju inte ändrat sin syn på Vänstern. Fortfarande vill hon inte förhandla om frågor som läggs fram av Vänstern, vad de än handlar om.

Det är en politiskt omogen linje som Annie Lööf måste överge innan det leder till ett chicken race mellan Vänstern och Centern.

Det är samtidigt osäkert om Centerns obegripliga naivitet i sin förhandlingsvägran över huvud taget ger avtryck i väljarstöd, för något av de båda partierna. Däremot är vi efter Nooshi Dadgostars tal säkra på att det utan något tydligt majoritetsalternativ vid valet blir lika rörig som efter 2018.