70 procent fler drogtester på jobbet i år än i fjol. Det är resultatet när Avonova summerar det första kvartalet 2022.

Då utförde företagshälsobolaget 1 713 slumpmässiga drogtester, vilket kan jämföras med 1 005 under samma period 2021.

– Cannabis är vanligast förekommande bland de positiva provsvaren och dessvärre ser vi även en stor ökning av missbruk av narkotikaklassade läkemedel. Vi måste till varje pris undvika den utveckling som finns i USA kring läkemedelsberoende och som leder till dödliga överdoser och samhällsproblem i stor skala, säger Fredrik Sparring, som är företagsläkare och specialist inom beroendefrågor på Avonova i en skriftlig kommentar.

Positiva tester allt fler

Det är inte bara testerna som blir fler, utan även andelen positiva testresultat ökar – från 0,5 till 1,8 procent. 

– Vi ska komma ihåg att de här slumpmässiga drogtesterna fyller en väldigt viktig funktion för att tidigt kunna identifiera och motverka ett framtida drogberoende. Ofta är det unga människor som fångas upp och där vi med rätt insatser kan hindra att ett framtida beroende utvecklas, säger Fredrik Sparring.