Vad är en kris?

För individen är det en reaktion där tidigare erfarenheter inte räcker för att klara situationen du hamnat i. 
Det finns traumatiska kriser och livskriser. Exempel på trauma kan vara förlust när någon nära dör, eller att drabbas av naturkatastrof eller krig. En livskris innebär att en viss fas i livet blir för pressande, så som en jobbig skilsmässa.

Jobbar du med någon som flytt krig eller konflikter?

Att se människor lämna allt de har för att fly kan väcka svåra minnen för den som själv upplevt det. Men den människan kan också vara en tillgång. Gå gärna igenom vilka erfarenheter som finns på arbetsplatsen. Den som varit med om något liknande kan vara ett enormt stöd för den som är i en krissituation nu.

Kan jag verkligen göra något som kollega?

Ja. Du kan till och med vara helt avgörande för hur jobbarkompisen klarar krisen bara genom att finnas där. Socialt stöd från kollegor var det allra viktigaste när det var som tuffast för vårdpersonalen i början av pandemin 2020. Det var det tydligaste svaret i en rapport av Erika Wall, som är forskare i rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitet. Hon intervjuade vårdpersonal om deras arbetssituation just då. Rapporten heter ”Hellre en rimlig jobbsituation än applåder”.

Ska vi dra igång stora stödgrupper?

Nej, troligen inte. Debriefing, att sitta i grupp och prata av sig ganska direkt efter en händelse, har dominerat som krisstöd under 1980- och 1990-talen. Metoden saknar dock forskningsstöd. Och för vissa är det rent skadlig, då de tvingas uppleva ett trauma på nytt. I dag vet man att det är bättre att vänta in återhämtning, och skapa lugn. Särskilt nära in på en kris.

Vad finns annars för hjälp?

Har ni företagshälsovård? Där finns ofta proffs på krisstöd, och till och med jour vid kriser. Annars erbjuder ju sjukvården och många frivilligorganisationer samtalsstöd. Men för de flesta är en psykolog eller annat proffsstöd inte nödvändigt direkt. Lugna chefer och kollegor betyder mer.

Läs hur du som chef ska hantera kris

Så kan du jobba med oro på jobbet

• Oro kan vara bra att dela. Men tänk efter först vad som verkligen är bra att dela. Oron kan också smitta och växa.
• Träna på att vara här och nu. Även om det känns motigt, prova att göra en stunds meditation eller liknande. Hjälp någon att komma i gång om du själv redan kan.
• Avgränsa. Finns det något som behöver skickas vidare till chef eller skyddsombud?
• Blir det för tung, bryt. Ta en fika, gå en sväng, gör några armhävningar. 
• Värna rutiner: Mat, sömn, träning och andra vardagsrutiner är viktiga att hålla fast vid. 

Krisens 4 faser

Chock – Varar några timmar eller dygn. Här kan du inte tänka.
Reaktion – Här förstår du vad som hänt, det är ett lidande. Det kan pågå i dagar eller veckor.
Bearbetning – Så småningom börjar du bearbeta. Det kan fortfarande komma lika intensiv smärta som i förra stadiet, men den håller inte i lika länge. Det här kan pågå i år.
Nyorientering – Du börjar leva med ditt själsliga sår, det blir mer som ett ärr. Du kan ta in nya händelser och fungera normalt igen.

Källor: Arbetsmiljöforum, Sunt Arbetsliv, Mittuniversitet, Nationalencyklopedin, Psykologguiden