– Pandemin har förvärrat ett redan mycket tufft utgångsläge för dem som jobbar i vården. Det är oroande att kvinnor inom vård och omsorg står för en stor del av ökningen, säger Erna Zelmin, generaldirektör för Arbetsmiljöverket, som i dag presenterar statistik över de arbetsskador som anmäldes till Försäkringskassan under 2021 och första kvartalet 2022.

Antalet arbetsolyckor som lett till sjukskrivning ökade med 23 procent det gångna året jämfört med år 2020.

Antalet arbetssjukdomar steg med hela 48 procent.

– En så stark ökning från ett år till ett annat har vi aldrig sett tidigare. Pandemin skapade en exceptionell situation i arbetslivet, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik och analys vid Arbetsmiljöverket.

Ökningen är större för kvinnor än för män, och den beror till största delen på pandemin.

Biverkningar av vaccin

Vad gäller olycksfallen handlar det om upplevda biverkningar av vaccination mot covid. Det är en typ av arbetsolyckor som knappt har förekommit tidigare, men nu är den tredje största olycksorsaken för kvinnor och totalt svarade för 3 400 anmälningar.

Vad gäller arbetssjukdomar står inte oväntat covid för den explosionsartade ökningen. Kvinnor inom vård och omsorg står för överlägset flest anmälningar.

Men även om vården och omsorgen varit hårt pressade av pandemin framstår andra yrken och branscher som farligare att jobba i.

Bland kvinnor var lastbils- och bussförare den yrkesgrupp som hade flest arbetsolyckor med sjukfrånvaro förra året, med ungefär 53 anmälningar per tusen sysselsatta.

Sedan 2020 har en tydlig ökning skett, möjligen en effekt av att många arbetsplatser har öppnat efter pandemin.

Truckförare mest drabbade av män

Bland män är truckförare det mest olycksdrabbade yrket, med 128 anmälningar per tusen sysselsatta. Det är en kraftig ökning från knappt 87 anmälningar per tusen sysselsatta 2020.

Däremot finns lastbils- och bussförare –  det mest olycksdrabbade yrket för kvinnor – inte ens med bland de 15 farligaste yrkena för män.

– Kvinnorna är betydligt färre i den här yrkesgruppen, och det gör statistiken svårtolkad. Men det vore intressant att höra med lastbilsbranschen vad könsskillnaden kan bero på, säger Ann Ponton Klevestedt.

39 människor dog på jobbet 2021, varav de flesta i fordonsolyckor.

Av de omkomna var tre kvinnor och 36 män. Egna företagare är relativt sett hårt drabbade: Sex av de förolyckade var egenföretagare.

Till detta kommer åtta dödsolyckor bland utländska medborgare som arbetade i Sverige, men inte räknas in i statistiken för den svenska arbetskraften.

Dödsolyckor minskat

Sett i ett långt perspektiv har dödsolyckorna bland arbetstagare minskat kraftigt, men 39 omkomna 2021 är samtidigt en stor uppgång jämfört med 24 år 2020.

Perioden 2012–2021 omkom i genomsnitt 40 anställda och egenföretagare  per år i den svenska arbetskraften.