Kurvan för beviljad livränta efter arbetsskada går rakt ner.

Förra året var det 886 individer som fick den. Livräntan ska ersätta förlorad inkomst efter en arbetsskada.

2020 var det 994 personer som beviljades livränta. För tio år sedan handlade det om 1 486.

2005 fick över 7 000 livränta

2005, så långt tillbaka som den aktuella statistiken från Försäkringskassan går, beviljades över 7 000 personer livränta.

Det var runt 2008 som kurvan vände nedåt. Det sammanfaller med att sjukförsäkringen då gjordes om.

Där försvann en tidpunkt för att pröva ersättningar för arbetsskada. Något som Arbetet tidigare granskat.

Utbetalda livräntor 2005-2021