På onsdagen fattar riksdagen beslut om det nya anställningsskyddet. Mellan Socialdemokraterna och många LO-medlemmar har den frågan skavt under stora delar av mandatperioden.

Men de nedbrutna siffrorna av SCB:s partisympatimätning visar inget väljartapp för regeringspartiet. Socialdemokraterna går visserligen lite bakåt opinionen, men det är inte någon statistiskt säkerställd nedgång.

Inte heller Sverigedemokraternas uppgång i väljargruppen är statistiskt säker. Partiet behåller platsen som det näst populäraste partiet i LO-gruppen.

V på fjärde plats

Tredje platsen har Moderaterna, medan Vänsterpartiet hamnar på fjärde plats. Så har det sett ut de senaste undersökningarna.

De enda statistiskt säkerställda förändringarna i den här mätningen är Centerpartiet tappar LO-sympatisörer medan Kristdemokraterna attraherar fler.

Väljarstöd för samtliga partier bland LO-medlemmar i maj 2022

S vinner TCO och Saco-röster

Bland TCO-väljarna har stödet för Socialdemokraterna däremot ökat markant. I maj säger 32,6 procent att man skulle rösta på S, vilket är en statistiskt säkerställd ökning.

Även bland Saco-anslutna vinner S mark. Här får man nu 34,1 procent, en uppgång med 8 procentenheter sedan i november. Även den ökningen är statistiskt säker.

Väljarstöd för S, SD och V bland LO-medlemmar 2012-2022