Socialdemokraterna kommer att göra ett mycket bra resultat om SCB:s partisympatiundersökning för maj 2022 står sig till riksdagsvalet i höst.

Hela 33,3 procent säger att de skulle ha röstat på S om det varit val i dag, en ökning med 4,2 procentenheter sedan samma undersökning i november 2021.

Enligt SCB är den ökningen statistiskt säkerställd.

Det är också en rejäl ökning jämfört med valresultatet 2018, då fick S 28,3 procent av rösterna.

Många partier tappar

Flera partier gör statistiskt säkerställda förändringar sedan SCB:s partisympatiundersökning i november – både Moderaterna och Vänsterpartiet tappar 1,4 procentenheter, medan Centerpartiet tappar så mycket som 1,7 procentenheter och Sverigedemokraterna 1,6 procentenheter.

Liberalerna får sin första positiva förändring på länge, man får nu ett stöd på 3,4 procent, vilket är en statistiskt säkerställd förändring sedan november 2021.

Enligt SCB:s undersökning skulle varken Liberalerna eller Miljöpartiet ta sig in i riksdagen om det varit val i dag, men läget inför valrörelsen ser mörkast ut för Miljöpartiet som backar i den här mätningen.

Alla förändringar för riksdagspartierna och övriga är statistiskt säkerställda i majundersökningen förutom för Kristdemokraterna.

SCB:s partisympatiundersökning maj 2022: Så hade jag röstat om det var val i dag

Siffran inom parantes är ändringen i procentenheter sedan undersökningen i november 2021.

SCB:s partisympatiundersökning

Undersökningen i maj 2022 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 228 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 34,0 procent ej anträffats, 2,4 procent har varit förhindrade att medverka och 17,2 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 53,7 procent. Det totala antalet svarande är 4 274, vilket motsvarar 46,3 procent.

Data samlades in under perioden 28 april till 25 maj.

Källa: SCB

Osäker på vad du ska rösta på? Gör Arbetets valkompass här som har extra fokus på jobbfrågor!