Andreas Ehm hade jobbat som skyddsvakt på Ringhals i 20 år och varit huvudskyddsombud för skyddsvakterna i 13 år när han plötsligt blev avstängd från jobbet våren 2020, vilket Arbetet tidigare berättat om. 

Hans föranmälan, vilket är en slags passerkort som behövs för att få tillträde till skyddsklassade objekt så som kärnkraftverk, drogs in. Han omplacerades därför av sin arbetsgivare, bevakningsbolaget Avarn Security som sköter bevakningen av kärnkraftverket, till ett jobb i Göteborg. 

Transport ansåg att avstängningen var ett sätt att för Ringhals att hindra Andreas Ehm i sitt uppdrag som skyddsombud. Det förnekade Ringhals som i stället angav andra skäl så som en särskild händelse vid en öppning av skalskyddet.

När tingsrätten i Varberg avgjorde frågan, gick man på Ringhals linje och friade, men nu överklagar facket och tar fallet vidare till hovrätten.

Fallet tas till hovrätten

Andreas Ehm, säger till tidningen Transportarbetaren att det är en viktig principfråga att driva fallet vidare. 

Både han, och fackets jurist Henric Ask på LO-TCO Rättsskydd, anser att domen är felaktig och att han inte kunnat verka som skyddsombud då han stängts av från arbetsplatsen.

– Ett skyddsombud ska vara utsedd av arbetstagarna på arbetsstället. Vilket han inte längre är när Ringhals inte låter honom vara där. Redan där har vi ett hindrande, säger Henric Ask till Transportarbetaren.

Skyddsombuds rätt att verka

Han tillägger att fallet gäller en särskild del av arbetsmiljölagen som handlar om skyddsombuds rätt att verka på arbetsställen som arbetsgivaren inte råder över.

Så är fallet ofta för anställda i bevakningsbolag, städfirmor och i byggbranschen.

Henric Ask säger till Transportarbetaren att lagreglerna i dessa fall ännu inte prövats, så vitt han vet, och att han även därför vill se en klargörande hovrättsdom.