I oktober 2020 stämde fackförbundet Transport Ringhals kärnkraftverk för att ha hindrat huvudskyddsombudet Andreas Ehm från att utföra sina uppgifter

Han hade då varit huvudskyddsombud för skyddsvakterna i 13 år.

Plötsligt blev han avstängd, vilket inte hade med hans fackliga uppdrag att göra enligt Ringhals. I stället hade det att göra med andra orsaker, som enligt Ringhals ska ha kommunicerats till honom. 

Det som hände var att Andreas Ehms föranmälan drogs in, ett slags passerkort som behövs för att få tillträde till skyddsklassade objekt, som Ringhals är. Han omplacerades till Göteborg.

”Vi ska nu analysera domen”

Nu har domen kommit. Varbergs tingsrätt har kommit fram till att Transports regionala skyddsombud fått tillträde och att det inte är bevisat att Andreas Ehm stängdes av på grund av sin roll som skyddsombud, rapporterar Transportarbetaren.

Domstolen tar, enligt tidningen, inte ställning till om andra fackligt förtroendevalda skrämts till att avsäga sig uppdragen.

– Vi ska nu analysera domen och se om vi kommer att överklaga till Arbetsdomstolen, säger Transports arbetsmiljöombudsman Martin Miljeteig till Transportarbetaren. 

”Tingsrätten tog en enkel väg ut”

Enligt Transportarbetaren lyftes knappt det som Ringhals tidigare pekat på som skäl till varför de stängde av Andreas Ehm, nämligen att han bryter mot arbetsplatsens värderingar.

I stället ska Ringhals linje ha varit att Andreas Ehm inte sökt tillträde som skyddsombud. Och att han hade uppträtt aggressivt och utfört en arbetsuppgift på fel sätt. 

– Tingsrätten i Varberg har tagit en enkel väg ut. Den återspeglade inte det som sades under två dagars rättegång och de vittnesmål som fanns där. Händelsen de gör gällande som skäl för utestängningen, den nämns inte ens i Tingsrättens bedömning, säger Martin Miljeteig till Transportarbetaren. 

Alla skyddsvakter på Ringhals är anställda av ett externt bolag, Avarn Security.