I maj fick Andreas Ehm reda på att Ringhals dragit in hans föranmälan.

Den är ett slags passerkort som krävs för att komma in på ett skyddsklassat objekt som ett svenskt kärnkraftverk.

Han har jobbat som skyddsvakt på Ringhals i 20 år. Och varit huvudskyddsombud för den yrkesgruppen sedan 2007. 

Liksom alla säkerhetsvakter på kärnkraftverket är han anställd av ett externt bolag, sedan 2018 är det Avarn Security som har entreprenaden.

I och med avstängningen blev han omplacerad till Göteborg.

Från att ha haft få nattskift på Ringhals, där ett nattpass är åtta timmar, skulle han nu jobba enbart natt på tolvtimmarspass som ronderande vakt. Plus en timmes resväg, enkel resa från hemmet i Varberg.

– Jag mådde rätt dåligt efter flytten dit. Jag kastades hit och dit, det fanns ingen riktig plan. Jag fick inte ens en uniform när jag kom. 

I somras blev han sjukskriven. Nu har arbetsgivaren korttidspermitterat honom på 60 procent, och två dagar jobbar han fackligt. Det är en tillfällig lösning till årsskiftet. 

– Jag vet inte vad som händer sen.

Som en följd av avstängningen lämnade samtliga fackligt förtroendevalda för Transport sina uppdrag. Hur många vakter det finns är en skyddsklassad uppgift, men det är ingen liten arbetsplats.

Klubben är vilande, och Transport har utsett två arbetsplatsombud som kan vara med vid förhandlingar.

Anna Collin är presschef på Ringhals. Hon säger att bolaget inte vill diskutera personalärenden i media.

Och att bolaget uppmanat både Avarn och Transport att samverka för att återfå fackklubb och skyddsombud

– Men det jag kan säga är att omplaceringen inte var kopplad till det fackliga uppdraget. Det har han skött bra.

På frågan om varför Andreas Ehms tillträde drogs in plötsligt utan varningar säger hon att orsaken kommunicerats med såväl honom som Transport.

Vilket Andreas Ehm själv inte känner igen.

När föranmälan drogs in fick han höra att han inte delar bolagets värderingar.

– Jag har försökt förstå vad som ligger bakom det. För mig handlar det om min roll som skyddsombud. Jag tog upp att min arbetsgivare får göra riskbedömningarna eftersom det finns viss rädsla för repressalier på Ringhals. Två veckor senare fick jag inte vara kvar.

Inte heller på Transports avdelning i Halmstad, som är inblandad i alla turer, anser man att informationen om varför han är avstängd kommunicerats. Förbundet har blivit kallad till ett möte med Avarn och Ringhals. Men facket ligger i centrala förhandlingar med just arbetsgivaren Avarn, och anser därför att det vore konstigt att sitta tillsammans alla tre i ett möte för att komma vidare i den här frågan, enligt avdelningens ordförande Björn Hörbäck i Halmstad.

– Vi går inte med på en villkorad sittning, säger Björn Hörbäck, ordförande för Transports avdelning i Halmstad och själv skyddsvakt på Ringhals. 

Transport har via LO-TCO Rättsskydd nu stämt Ringhals för att ha hindrat ett skyddsombud att utföra sina uppgifter.

Förbundet yrkar på 100 000 kronor i skadestånd till Andreas Ehm. 

Anna Collin, presschef på Ringhals, säger att bolaget anser att det är rimligt att båda parter är med på ett möte, och att man beklagar att facket tagit ärendet till domstol.

Här görs en sjättedel av all el

• Statliga Vattenfall är majoritetsägare i Ringhals.

• Ringhals kärnkraftverk producerar en sjättedel av all el som används i Sverige.

• Bevakningen sköts av externa bolag, i dagsläget Avarn Security. Tidigare har det varit bland andra Falk, Nokas och Svensk Bevakningstjänst.