För att minska smittspridningen under pandemin infördes nya tillfälliga ersättningar i socialförsäkringen.

Under två olika perioder mellan 2020 och 2022 kunde man ansöka om ersättning för karensen i sjukförsäkringen.

Alltså det avdrag som görs på sjuklönen första dagen du är sjuk och som motsvarar en genomsnittlig arbetsdag.

45 procent sökte aldrig

Men enligt en ny rapport från Försäkringskassan var det endast 55 procent av de anställda som fick sjukpenning från Försäkringskassan, och alltså varit sjuka minst 14 dagar, som sökte ersättningen.

– Det innebär att 45 procent av dessa personer inte ansökte om ersättning för karens trots att de hade rätt till det, och sannolikt är det många personer med kortare sjukfrånvaro som inte heller ansökte om ersättning. Exakt vad det beror på att vissa inte ansökt vet vi inte men en förklaring kan vara att man inte kände till att ersättningen fanns eller att man ansåg att man inte hade ekonomiskt behov av den, säger Martina Granholm som är analytiker på Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

33 procent av dem som använde ersättningen gjordet det vid ett tillfälle och 67 procent nyttjade den flera gånger.

Förskollärare och undersköterskor

Människor som jobbar med andra människor är den grupp som flitigast nyttjat ersättningen för karens.

Enligt Försäkringskassan är det samma yrkesgrupper som oftare använt smittbärarpenning och sjukpenning under pandemin.

– Särskilt i yrken inom vård, skola och omsorg, som också är kvinnodominerade, och som ofta innebär nära och täta kontakter med andra människor har användandet av ersättning för karens varit högt. Till exempel bland förskollärare så använde 74 procent ersättningen under perioden. Hos undersköterskor, och personal på äldreboenden och hemtjänst, låg användandet på 69 procent, så det är en väldigt hög andel av de som är verksamma inom dessa yrken, säger Martina Granholm.

Ersättning för karens

6,7 miljarder kronor betalades ut.

Ersättningen gick att söka från den 11 mars 2020 till och med den 30 september 2021. Samt mellan den 8 december 2021 och den 31 mars 2022.