Att regeringen skulle omfördela pengar från biståndet var väntat. Men beskedet om summan har skakat om. 

– Den största besvikelsens handlar om omfattningen. S sitter i regeringsställning och har formuleringar i partiprogrammet om att avräkningar från biståndet ska användas med stor försiktighet. Jag tycker inte att detta är stor försiktighet, säger Maria Nyberg, generalsekreterare på fackens biståndsorganisation Union to Union.

18 procent av biståndet

I vårbudgeten omfördelas 9,2 miljarder kronor. Tillsammans med redan omfördelade medel uppgår avräkningarna till 10,3 miljarder kronor, motsvarande 18 procent av biståndsbudgeten. 

Men för Sidas partnerorganisationer som Union to Union blir neddragningarna större än så. Regeringen har beslutat att det humanitära biståndet inte ska påverkas. Det innebär att stödet till civilsamhället kommer skäras ned ytterligare.  

– Vi har inte fått några som helst siffror ännu. Allt vi kan göra är att gissa och där gissar vi på runt 40 procent, säger Maria Nyberg.

”Massiva konsekvenser”

Union to Unions generalsekreterare talar om ”massiva konsekvenser”. 

– Hela civilsamhället och inte minst fackrörelsen befinner sig i en uppstartsfas efter pandemin. Vi haft en dialog om att dra igång mer aktiviteter. Vi vet att oerhört många arbetsgivare, i länder där människor saknar rättigheter, har utnyttjat pandemin för att förändra maktbalansen. Nu fanns en chans att komma ut på arbetsplatserna och vända den utvecklingen, säger Maria Nyberg.

– All den här nödvändiga verksamheten var precis på väg att starta. Nu tvingas vi höra av oss och säga, sorry guys, vi kan inte göra det här längre.

”De mest utsatta människorna”

Biståndsminister Matilda Ernkrans försvarar beslutet att finansiera flyktingmottagandet med biståndsavräkningar. 

– Det humanitära biståndet är kvar på precis samma nivå som tidigare. Det här är medel som omprioriteras, så det är klart att det kommer ha en inverkan när vi får pausa eller skjuta fram en del utbetalningar, säger hon till TT.

Men enligt Maria Nyberg är det inte så enkelt. 

– Väldigt bra verksamhet som våra partners lagt tid på att planera för måste vi helt enkelt stoppa. Vi jobbar med de allra sköraste organisationerna, med de mest utsatta människorna, det är mycket möjligt att några av våra fackliga partners inte ens finns kvar 2023, säger Union to Unions generalsekreterare.

Drabbar flickors skolgång

Utöver Union to Union kommer organisationer som Afrikagrupperna, Forum Civ, Palmecentret och We Effect drabbas av kraftigt minskade anslag. 

Sida ska nu utreda regeringens beslut ”med ambitionen att begränsa de negativa långsiktiga konsekvenserna så långt det är möjligt”. 

Men att avräkningarna kommer att få konsekvenser är myndigheten tydlig med. 

– En så här stor förändring kommer få allvarliga konsekvenser för människor i världen som redan befinner sig i svår fattigdom. Det kan till exempel handla om barn som inte kommer att få gå i skola. Att barns möjlighet till grundläggande utbildning drabbas är särskilt olyckligt eftersom barns och särskilt flickors utbildning redan varit drabbade av nedstängningar under den globala pandemin och de riskerar att halka ohjälpligt efter, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin i ett uttalande

Union to Union

Union to Union samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Organisationen har funnits sedan 1977 och hette fram till 2015 LO-TCO Biståndsnämnd.

Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal fackliga utvecklingsprojekt i lika många länder. Union to Union finansierar även satsningar för att öka kunskapen om globala fackliga frågor i Sverige – däribland Arbetet Global. 

Union to Union är en av Sidas ramorganisationer. Verksamheten finansieras genom anslag från Sida samt med medel från den svenska fackföreningsrörelsen.

Källa: Union to Union