I veckan fick vi veta att den svenska högern, när det kommer till kritan, inte bryr sig om segregationen i skolan. C, L, M, KD och SD kommer nämligen gå ihop och stoppa regeringens förslag om förändrad skolpeng och avskaffat kösystem till friskolorna.

Svensk skolpolitik saknar motstycke i världen. Sverige är en av få länder som har låtit marknaden dominera utbildningssystemet. Enligt SOM-institutets senaste undersökning i höstas uppgav 67 procent att de inte vill att Sverige ska tillåta vinster i välfärden. Alltså tycker även många högerväljare att den borgerliga skolpolitiken är fel. Överordnat för de borgerliga partierna är ju vinster.

Dagens skolköer är djupt orättvisa

Den regeringen föreslår är att göra upp med det orättvisa kösystem vi har idag där barn födda tidigt på året går före i kön. Regeringens andra förslag gäller omfördelning skolpengen från friskolor som går med stora vinster till kommunala skolor med större behov.

För att komma in på de mest åtråvärda skolorna krävs det väl medvetna föräldrar som är insatta i barnens skola, till och med innan barnet är född. För att komma in på många av de populäraste friskolorna krävs det att du är född tidigt på året, ju närmare 1 januari du är född desto större chanser har du att komma in. Om du däremot är född i november ligger du 11 månader efter i skolornas köer. Det är djupt orättvist. 

Det är orimligt att man som förälder ska behöva ha fokus på att sätta sina barn i skol-kö några minuter efter det att man föder på BB. Det svenska skolvalet påminner om att köpa biljetter till en populär artists spelning på Globen, men när biljetterna släpps så har den som är född i januari förtur. Den som är född senare på året står chanslös i biljettkön. Alla skolor i Sverige ska hålla en god kvalité. En förutsättning för det är att vi ändrar dagens orättvisa kösystem till förmån för en skola som garanterar en god balans av social sammansättning mellan eleverna. 

Omfördela skolpengen till skolor med större behov

Det andra förslaget från regeringen handlar om att omfördela skolpeng från privata skolkoncerner som går med enorma vinster till kommunala skolor som har större behov av ökade resurser. Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att garantera att alla barn kan erbjudas en skolplats och kunna ta emot nyinflyttade barn. Det kostar pengar. Ändå ersätts friskolorna med miljoner för detta – för ett ansvar de inte har. Regeringens förslag skulle bidragit till minskad segregation när segregerade skolor får ökade resurser.

Riksdagens borgerliga kvintett motsätter sig till förslag som bidrar till ökad jämlikhet i skolan.  I Alliansen och Sverigedemokraternas Sverige ska skolpengen gå till aktieutdelning för de rika skolkoncernerna såsom Academedia och Internationella Engelska Skolan. Partierna säger nej till förslag som skulle leda till minskad segregation och större jämlikhet i skolan. Det är ett viktigt besked till väljarna i höstens val. 

Carl-Michael Palmér praktiserar på Arbetets ledarredaktion inom ramen för Aftonbladets ledarskribentsutbildning.