I Nynäshamn träffar en hemtjänsttagare i snitt sju olika anställda under en tvåveckorsperiod. Därmed är kommunen bäst i Sverige på personalkontinuitet.

– Det är schemaläggaren jag vill ge all cred till. Hon har själv jobbat i hemtjänsten som oss, hon vet vilka brukarna är, var de bor, vilka rundor vi går och så vidare, säger Emma Solander som jobbar i den kommunala hemtjänsten i Nynäshamn.

Innan pandemin slog till arbetade hon som yogalärare med eget företag. Men när smittan började sprida sig blev det stopp för yogapassen.

– Då fick jag tänka om, vad kan jag hjälpa till med? Och då blev det hemtjänsten.

Fyra äldre på ett pass

Emma Solander jobbar oftast kväll, mellan 17 och 22. Under ett pass gör hon runt tio besök fördelat på fyra olika brukare.

Brukarna på hennes runda bor alla i centrala Nynäshamn.

– Jag är alltid på samma runda. Vi är ungefär tio anställda på 15 brukare totalt. Så man känner ju alla och det är bra kontinuitet.

Kommunen arbetar aktivt för att se till att det är samma anställda som träffar brukarna.

– Vi har arbetat med kontinuiteten under många år. Vi har stora arbetsgrupper som är indelade i mindre arbetsgrupper om 3–4 medarbetare och det är de som i första hand går hem till brukaren. Det är detta som gör att vi har kunnat hålla en god kontinuitet i hemtjänsten i Nynäshamns kommun och det är vi väldigt stolta över, säger Marlene Terrell, socialchef i Nynäshamn.

”Vår arbetsmiljö är under all kritik”

 Och hemtjänsttagarna är nöjda. Enligt senaste brukarundersökningen får hemtjänsten toppbetyg av de äldre. 

Men när kommunen gjorde en medarbetarundersökning blev det i stället bottenbetyg. 

– Där kom det fram att vår arbetsmiljö är under all kritik. Vi jobbar med hjärtat men går på knäna. Och vi lyckas ju tydligen eftersom brukarna ändå tycker att vi är jättebra.

Det är schemaläggaren jag vill ge all cred till. Hon har själv jobbat i hemtjänsten som oss, hon vet vilka brukarna är, var de bor, vilka rundor vi går och så vidare.

Emma Solander (fotograferad av Jonas Gratzer)

Precis som på många andra ställen i Sverige är schemat hårt styrt, där varje minut är nedpräntad. 

– Det är stress hela tiden. Vi är minutstyrda, men ofta räcker inte tiden till. I och med att vi ger så mycket från hjärtat så försöker man fixa det i alla fall, men då bränner man ut sig, säger Emma Solander.

Om något oförutsett händer hos en brukare, något som inte finns i schemat, blir det problem.

– Ja, då får vi trolla med knäna när vi går där på knäna.

”Känns som en nystart”

Även om det finns stora problem är det på väg att vända, tror hon. Efter det dåliga resultatet på medarbetarundersökning tog kommunen tag i saken. 

Hon är vid sidan av jobbet även kommunpolitiker för Miljöpartiet. I den rollen var hon med och stoppade en nedläggning av den kommunala hemtjänsten i början av 2020.

Den styrande alliansen, M, KD, C och L, ville efter stora budgetunderskott i äldreomsorgen lägga ut den på privata företag.

– Då drog vi i gång en stor kampanj och lyckades rädda den kommunala hemtjänsten. Det ledde till att: ok, om den ska vara kvar då måste den bli bättre.

Så nu satsar man på hemtjänsten och har tagit in en förändringsledare som ska försöka styra upp det som inte fungerar.

– Nu känns det som att vi har fått en nystart. Vi i personalen är otroligt glada att det händer saker, säger Emma Solander.