”Det har blivit ett rent helvete att jobba i hemtjänsten. Att besöka 14 hjälptagare om dagen och att lyssna och prata med dem sliter på en.”

Antalet äldre som en anställd träffar har ökat markant. Den senaste siffran som finns är från 2015. Då var det genomsnittliga antalet hjälptagare under ett dagspass 11,8 för en hemtjänstanställd. 

Det är en ökning med tre personer jämfört med tio år tidigare. Det visar en studie från Stockholms universitet, varifrån det inledande citatet är hämtat. 

– Och när jag började forska om äldreomsorgen på 80-talet var det fyra hjälptagare i snitt för ett arbetspass, så det är en jätteökning, säger Marta Szebehely som är en av forskarna bakom studien.

”Ännu mer tidspress”

De senaste siffrorna är alltså från 2015, men Marta Szebehely tror inte att det går åt rätt håll.

– Om något så har det blivit ännu mer tidspress.

I studien, som bygger på enkäter, framgår även att det finns ett tydligt samband mellan antalet hjälptagare under ett pass och hur väl man trivs med arbetet. 

– Framför allt handlar det om att man känner att man har för många. Att det finns tidsbrist, att man får stressa och inte riktigt vet vad som kommer härnäst, säger Marta Szebehely.

Bland dem som träffade fler än tolv äldre under en arbetsdag hade sex av tio allvarligt övervägt att sluta inom hemtjänsten. För dem med fyra till åtta hjälptagare var motsvarande siffra tre av tio, alltså hälften så många. 

Antal brukare per pass i relation till andel av de anställda som allvarligt funderar på att sluta

– Det är klart att kontinuitet är viktigt, dels för att man inte kan ha för många människor att förhålla sig till. Hur ska man då veta hur just den här personen vill bli duschad eller ha sin gröt kokt eller vad det nu kan vara, säger Marta Szebehely. 

”Behövs mer statliga pengar”

En anledning hon lyfter är att antalet platser på äldreboenden har skurits ned med en tredjedel sedan millennieskiftet. Det innebär att folk bor kvar hemma högre upp i åldrarna och i takt med åldern ökar också vårdbehoven.

– Då kan de behöva hemtjänst sex till åtta gånger om dagen. Det blir väldigt svårt att lägga upp jobbet då, så att det inte blir många inblandade. Både för de äldre som får 16 olika på en tvåveckorsperiod och från personalens sida som möter 12 olika på en dag, säger Marta Szebehely.

Ett annat problem är att man ofta bemannar för snålt anser hon. Därför måste mer resurser skjutas till.

– Man har större möjligheter till bättre kvalitet på vården om man faktiskt ser till att man har lite högre bemanning och lite bättre villkor för personalen. Och då tror jag att det är nödvändigt med mer statliga pengar till äldreomsorgen.