Äldre med hemtjänst tvingas i snitt ta emot 16 personer på två veckor i sina hem. Personalkarusellen drabbar inte bara brukarna utan slår också stenhårt mot de anställda. 

Siffrorna gäller den verksamhet som kommunerna driver i egen regi. 

Men i många kommuner utförs hemtjänsten även av privata aktörer. För dem finns ingen statistik över personalkontinuiteten.

Bättre kontinuitet på personalens bekostnad

Men där kan siffrorna se bättre ut, tror Jacque Dreij från Kommunal. Åtminstone i teorin.

– Men i praktiken beror det på att många har delade turer. Då får de anställda jobba några timmar på morgonen, några timmar vid lunch och några timmar på kvällen. Det är klart att kontinuiteten blir hög, för det är samma person. Men i verkligheten innebär det stora problem för personalen.

Enligt Jacque Dreij innebär det att personal får sämre arbetsmiljö, där familjeliv och arbetsliv inte kan kombineras på ett hälsosamt sätt. Det leder till att personal oftast inte stannar kvar länge på samma arbetsplats vilket gör att den långsiktiga kontinuiteten försvinner för brukaren. 

Jacque Dreij är själv undersköterska och har jobbat i hemtjänsten i Lidingö. Sedan några år tillbaka är han regionalt fackligt ombud för Kommunal i Stockholm, med just privat hemtjänst på sitt bord.

Betalar inte för tiden mellan besöken

Ständigt nåbar, ständigt på väg till eller från en brukare med det egna hemmet som utgångspunkt. På det sättet kan arbetsgivarna komma undan att betala lön för till exempel resor mellan brukare, menar han.

– Du ska hela tiden vara tillgänglig. Man kan jobba över 200 timmar i månaden men fortfarande bara få en lön för 50 timmar. Du får inte betalt för kringtiden, bara kundtiden. Även om det står i avtalet mellan kommunen och företaget att kringtiden ska ingå, säger Jacque Dreij.

Kräver läkarintyg från dag två

Enligt honom har många privata hemtjänstföretag krav på läkarintyg från andra sjukdagen, även om inte heller det är tillåtet. Han tror att även det bidrar till att bättra på statistiken.

– Det skrämmer personalen att jobba även om man är sjuk. Då behöver man inte ta in vikarier och kontinuiteten blir högre.

Hans slutsats är att de privata hemtjänstföretagen skulle behöva jobba aktivt med personaltätheten runt personen som får hemtjänst, öka sysselsättningsgraden och tillsvidareanställa personal i högre utsträckning.

– Då kan man minska otryggheten för de anställda och öka den långsiktiga kontinuiteten för brukarna, säger Jacque Dreij.