I dag kan friskolor låta elever från högavlönade hem paxa platser åratal i förväg och systematiskt utestänga sökande från arbetarfamiljer.

I måndags lade skolminister Lina Axelsson Kihlblom därför fram regeringens förslag till nytt kösystem. Enligt förslaget ska skollagen ändras så skolor i stället måste verka för en allsidig social sammansättning av eleverna.

Dessutom ska alla elevers rätt till en likvärdig utbildning vägas in vid nyetableringar av friskolor.

Det är alltså knappast några chockerande förändringar regeringen föreslår. De är inte hämtade från någon fascistisk stat på 1930-talet eller från något ”kommunistvälde” som Engelska skolans grundare Barbara Bergström kallar alla förslag som hotar att rubba friskolornas skatteplundring.

I stället är det relevanta krav man kan begära som skattebetalare. Det är ju allas våra skattepengar som finansierar hela systemet.

Förslagets grundlinje är det självklara: Alla barns föräldrar betalar till skolan genom skatten. Alla barn ska ha rätt till likvärdig utbildning.

C ska fälla skolministerns förslag

Att det konservativa blocket med M, KD, L och SD skulle slå bakut var väntat. Alla förslag som hotar skololigarkernas överföring av skattemedel blir regelmässigt blockerade av oligarkernas politiska kontakter.

Det parti som måste lyftas är i stället Centerpartiet. Att Centern nu meddelar att de kommer att liera sig med det konservativa blocket och fälla skolminister Lina Axelsson Kihlbloms förslag ska inte få gömmas undan.

När kontakten mellan Socialdemokrater och Centerpartister var som bäst, inför valet 2018, undslapp sig några tongivande socialdemokrater att Centern var en konstruktiv och ansvarstagande kraft och målade upp planer på ett fungerande blocköverskridande samarbete. Samarbetet blev verklighet redan efter valet några månader senare i och med januariavtalet.

Som alla vet försvann glansen omedelbart, speciellt i de frågor som är viktiga för landets arbetare.

Centerns partiledare Annie Lööf brännmärkte all debatt om skolornas vinstuttag så snart januariavtalet var påskrivet. Alla vinstbegränsningar stoppade Centern med hänvisning till att vinstuttag är nödvändiga för små byskolor.

Vinstsyftande byskolor finns inte

I en genomgång av Sveriges skolor i tidningen Aktuellt i Politiken visade Anne Marie Lindgren i höstas att några vinstsyftande byskolor i realiteten inte finns.

De byskolor som finns är inte vinstsyftande. 

Centern försvarar alltså inte bara de riskkapitalägda friskolekoncernernas vinstuttag, de försöker dessutom påstå att dessa vinstuttag egentligen är ämnade för små, mysiga vinstsyftande byskolor – som inte existerar.

Helt logiskt ställer sig Centern nu återigen på de gigantiska friskolekoncernernas sida.

Det är därför bra att Socialdemokraterna driver frågan vidare, trots Centerns motstånd. Att några månader före valet ligga lågt och i stället försöka bygga en illusion av samsyn med Centern i frågor där konflikten är total befanns 2018 vara den sämsta av vägar.