Vem har arbetsmiljöansvaret för dem som inte har en typisk anställning? Det har Arbetsmiljöverket i ett pilotprojekt försökt bringa klarhet i.

Det handlar om gig-jobbare som inte är anställda och så kallade egenanställda.

Ett 30-tal inspektioner har genomförts och flera företag har fått krav på sig från myndigheten, bland annat om sanktionsavgifter.

Det har lett till ett antal domstolsprocesser där Arbetsmiljöverket har förlorat. Slutsatsen är att myndigheten inte kan ställa krav på arbetsmiljön för dem som jobbar för sådana företag.

Det handlar dels om företag som förmedlar tjänster i appar, men där de som utför tjänsterna, till exempel matbud och hantverkare, inte är anställda av företaget.

Domslut har gått emot Arbetsmiljöverket

Där finns det två domar som gått emot Arbetsmiljöverket.

– Men man måste vara medveten om att det är just i de fallen som de inte betraktas som arbetsgivare. Det finns många olika former att organisera arbetet inom de digitala plattformarna. Där man kanske har en större grad av kontroll över det arbete som utförs skulle det kunna bli ett annat utfall. Men det är inte prövat, säger Monica Björk, verksamhetsutvecklare på Arbetsmiljöverket.

Därför, säger hon, kommer myndigheten fortsätta sitt inspektionsarbete. I de domar som gått emot myndigheten har företagen haft liten kontroll över arbetet enligt Monica Björk.

– Det finns förutsättningar som inte är prövade än, så kan vi inte lämna de verksamheterna. Däremot kommer vi inte driva ärenden där principerna är tydliga i domslut. Men det betyder inte att vi kan säga att vi inte ska inspektera egenanställningsföretag och digitala plattformar, för där gäller inte lagstiftningen.

Gäller även egenanställda

Även så kallade egenanställda kan stå utan skydd i arbetsmiljölagen.

Att vara egenanställd innebär att man själv skaffar kunder och kommer överens om pris och andra villkor. Egenanställningsföretaget tar hand om administrationen och fakturerar för jobbet och betalar sedan ut lön och sociala avgifter för den egenanställda.

I en dom från kammarrätten konstateras att ett sådant företag inte hade ansvar eftersom anställningskontraktet hade tecknats efter att uppdraget hade utförts.

Efter domen har egenanställningsföretagen utnyttjat detta och i större utsträckning börjat skriva kontrakt först i efterhand, enligt Arbetsmiljöverkets utredning.

Anser ni att de utnyttjar domen för att slippa ansvar?
– Vi har fått sådana argument från företag, att man ändrar på detta, säger Monica Björk.

Hur ser du på det?
– Jag vet inte om jag ska ha någon synpunkt på det. Det här är fakta. Det händer väldigt mycket på den här marknaden och företagen är väldigt aktiva för att försöka hitta lösningar som de tycker fungerar.

Del av ett regeringsuppdrag

Pilotprojektet är en del av ett regeringsuppdrag till Arbetsmiljöverket för att få ökad kunskap om arbetsmiljön där arbetet organiseras på nya sätt. Men Monica Björk överlämnar till politiken om man vill ha förändringar i lagstiftningen.

– Vi, i vårt uppdrag, vill såklart att alla ska vara lika skyddade och ha en säker arbetsmiljö.

Kan du säga att gig-jobbarna har ett sämre skydd?
– Det får man väl ändå säga, att i de här fallen där de förutsättningarna finns som vi nu fått domslut på, där är de ju inte lika skyddade som de som har en arbetsgivare som ska ta ansvar.