I går, tisdag den 1 februari, blev beslutet från Svenska kyrkas ansvarsnämnd för biskopar offentligt. Det beslut som säger att Thomas Petersson, biskop i Visby stift, omedelbart måste lämna sitt uppdrag. 

Orsaken är att han haft en relation med en kvinna på jobbet, samtidigt som han varit gift med en annan kvinna.

Men nämndens beslut är en sak. Arbetsrätten en annan. Nämnden har fattat ett beslut att han inte kan behålla sin vigningstjänst. Det finns tre yrken som ingår i den: biskop, präst och diakon. 

– Det här är inte vanlig arbetsrätt. Det vi med säkerhet kan säga i dag är att han inte kan vara biskop, men vad som händer imorgon är inte klart än. Man kan jämföra det med en läkare som förlorar sin legitimation, säger Vibeke Hammarström, förbundsdirektör för Kyrkans Akademikerförbund.

Facket: Unik situation med biskop

Hon förklarar att det är för tidigt att säga vad som kommer att hända biskop Thomas Petersson. Hon vill heller inte berätta om förbundet företräder honom eller inte, då man inte lämnar ut vilka som är medlemmar.

– Det här är en helt unik situation. Det har inte hänt i modern tid att en biskop blivit av med sin behörighet. Men det finns frågetecken hur det ska hanteras.

Var går gränsen, hade stöld också slutat här eller är det just otroheten som är känslig för förtroendet?
– Det är svårt att säga. Ansvarsnämnden tittar på hela levernet. Det handlar om att Svenska kyrkan måste känna att personen kan representera kyrkan på bästa sätt och ha ett förtroende.

Facket: Biskopar extra utsatta

Enligt Vibeke Hammarström är det unika med uppdraget som biskop att arbetsgivarrollen inte är lika tydlig som för en präst eller diakon. För en diakon eller präst är det självklart. 

Hon lägger också till att kraven på de tre uppdragen inom vigningstjänsten biskopar, präster och diakoner är väldigt höga.

– De kan kännas omänskligt hårda. För biskopar som själva utövar tillsyn över präster och diakoner blir kraven kanske ännu högre.

– Och vi får inte glömma att det här är en personlig tragedi för någon som vigt sitt liv åt att vara biskop. En otrohet behöver inte vara en lek, utan en allvarlig och plågsam del av ens liv, säger Vibeke Hammarström.

Det gör en biskop

För varje stift ska det finnas en biskop som företräder Svenska kyrkan och är den högsta ledaren i stiftet. Biskopen leder stiftet både andligt och administrativt.
En biskop är även vald av såväl förtroendevalda som präster och diakoner i stiftet liksom av Domkapitel och stiftsstyrelse.
En biskop vigs sedan av ärkebiskopen till sitt ämbete.