Får jag ha en relation med en kollega?

Arbetsrättsligt finns inget hinder mot relationer på jobbet. Det är dessutom vanligt att kärlek uppstår på jobbet, eftersom det är där man vistas en större del av dygnet.

Måste vi berätta för chefen om vår relation?

Det finns ingen arbetsrättslig skyldighet att berätta för någon på arbetet att du har en relation med någon.

Vad händer om det är chefen jag attraheras av?

Då kan det uppstå situationer som kan ifrågasättas, kanske inte direkt arbetsrättsligt men väl ur lämplighetssynpunkt. Till exempel om det är en lönesättande chef och du ska ha lönesamtal med den chefen. Det kan uppstå misstankar om att din chef gynnar dig, eller avundsjuka bland andra arbetstagare. Det gäller att både du och chefen är öppna med er relation.

En del företag har policys om att en chef inte får vara chef över en partner. Det kan inte ensamt vara grund för att du ska bli uppsagd men det kan vara lämpligt att ”byta chef” internt och på så sätt undvika konflikter eller avundsjuka.

Kan jag få sparken om jag har sex på jobbet?

Svår fråga. I de allra flesta fall nej, men det beror på. Om det har inneburit en ”skada för arbetsgivaren”, till exempel om det påverkat försäljning, kunder, good will eller annat, kan händelsen behövas utredas.

Men det måste också vara klart att de som hade sex var ”medvetna” om att det var otillåtet för att det ska bli ett arbetsrättsligt fall.

Jag skulle säga att det är klart olämpligt att ha sex på arbetsplatsen och i vart fall kan arbetsgivaren ha skäl att omplacera de inblandade.

Är det okej att ta på varandra i fikarummet?

Arbetsrättsligt finns inget som säger att man inte får ”ta på varandra”. Men det kan vara olämpligt eller strida mot företagets policy. Finns det en policy som man bryter mot kan arbetsrätten komma in så att säga bakvägen.

Jag tycker att man ska respektera en slags arbetsmoral och inte göra sådant som kan bli obekvämt för andra kollegor eller kunder på arbetsplatsen. Till exempelvis om två kollegor sitter och grovhånglar i fikarummet kan det bli obekvämt och en arbetsmiljöfråga för övriga anställda på arbetsplatsen. Därmed bör det undvikas även om det inte finns någon lag eller policy som förbjuder det.

Sex och kärlek på jobbet

2016 gjorde RFSU en undersökning som visade att 16 procent av svenskarna någon gång onanerat på jobbet.

Samma år genomförde opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov en stor enkät med 1 500 svenskar. I den svarade 15 procent att de någon gång haft sex med en kollega.

När konsultföretaget Reabur frågade britter om sex på jobbet 2010 visade det sig att det var vanligast bland fabriksanställda, därefter kontorspersonal och bartenders.