– LO satsar 30 miljoner detta valår för att Socialdemokraterna ska vinna valet. Det är den absolut största satsningen någonsin, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson på en pressträff på onsdagsmorgonen.

Även inför förra valet avsattes 30 miljoner kronor till valkampanj. Att LO beskriver årets satsning som den största någonsin beror på att man därtill nu satsar på utbildningar av LO-medlemmar samt köper in programvara som ska användas när man ringer runt till medlemmar.

Susanna Gideonsson säger att man ska överträffa målet från förra valrörelsen, som då var att ringa en halv miljon samtal till LO-förbundens medlemmar. Samtidigt hålls som sagt utbildningar om politik.

– Det är utbildningar i hela Sverige för tusentals medlemmar i LO-förbunden, med fokus på just valet, säger Susanna Gideonsson.

Utmanar näringslivet att vara öppna

Hon hänvisar till ett starkt mandat för fortsatt facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna, från LO-kongressen i höstas. Hon säger också att man är stolt över att vara så tydlig och öppen med sitt ställningstagande. 

– Vi både uppmanar och utmanar näringslivets alla organisationer att lika öppet redogöra för hur de stöttar olika partier i valrörelsen, hur de stöttar tankesmedjor för att påverka den politiska utvecklingen, säger hon.

Stödet till S är inte ovillkorat, poängterar LO-ordföranden.

– Vi kräver en tydlig och rättvis politik för vanligt folk. Vi är övertygade om att Socialdemokraterna är det enda parti som faktiskt kan åstadkomma det på riktigt.

”Styr mot full sysselsättning”

LO kräver bland annat ett konkret mål för full sysselsättning.

– Långtidsarbetslösheten ska inte få bita sig fast, styr den ekonomiska politiken mot full sysselsättning, säger Susanna Gideonsson.

Andra krav rör vård och omsorg. ”Sätt stopp för vinstintressena och möjligheten att köpa sig före i kön genom privata sjukvårdsförsäkringar” heter det i kravpunkterna LO presenterar i dag, onsdag 26 januari.

– Välfärden ska finnas där när man behöver den, över hela landet, säger Susanna Gideonsson.

LO: Höjda pensioner valfråga

Hållbara scheman, utökat inflytande och möjlighet att utveckla kompetensen för personalen i välfärden finns också med bland LO:s önskemål om vad politiken ska leverera.

Vidare vill LO se höjda pensioner som en valfråga. 

– Vi accepterar heller inte att pensionsåldern höjs förrän vi har fått rejäla förbättringar av vanligt folks arbetsmiljö och trygghet på jobbet, säger Susanna Gideonsson.

Höjt a-kassetak, ändrade sjukförsäkringsregler, slopat karensavdrag och stramare regler vi arbetskraftsinvandring är några av övriga krav på listan. LO vill att arbetskraftsinvandringen begränsas till bristyrken och till heltidsjobb.