Det går åt helvete för världen. I alla fall om man ser till den stora majoriteten och särskilt sedan coronapandemin svept över jorden och skördat över fem miljoner dödsoffer. 

I en ny rapport från Oxfam beskrivs hur världens rikaste har fördubblat sina inkomster under pandemin. Samtidigt, under har livet blivit svårare för 99 procent av jordens befolkning. Titeln på rapporten ”Inequality kills”, ojämlikhet dödar, säger egentligen allt.  

Visst låter det brutalt. Men var fjärde sekund dör en människa till följd av de rikas rovdrift och egoism, menar rapportförfattarna. 

Demokratin sätts ur spel

Att ojämlikheten är vår tids stora globala utmaning jämte klimatkrisen har världens forskare konstaterat sedan ett par decennier. Också marknadsliberala organisationer Internationella valutafonden och Världsbanken har gått från att under 1900-talets andra halva mest ge ofördelaktiga lån till fattiga länder till att nu vädja till världssamfundet om att världens ojämlikhet måste bort. 

Anledningen är enkel. Det är omöjligt att hålla ihop länder där inkomstskillnaderna ökar allt för mycket. För när de rika gömmer sina tillgångar och håller dem för sig själva ökar fattigdomen bland den stora massan och hela samhällen blir lidande. Allra värst slår det mot kvinnor, flickor, redan fattiga och minoriteter, enligt Oxfam. 

Frågan är varför de rika får hållas. Varför länder som Sverige som varit världsbäst på jämlikhetsreformer både sänker skatterna för de allra rikastes och mer eller mindre accepterar skatteflykt.

För att få optimal tillväxt enligt alla vedertagna teorier måste nämligen alla spela enligt samma spelregler. Följa lagarna och betala skatt. 

Och jämlika samhällen blir därför inte bara långsiktigt de mest hållbara från en demokratisk synvinkel. Det är också de länder med högst BNP, där utvecklings- och innovationstakten är högst och kanske viktigast av allt – där invånarna mår som bäst och lever som längst. 

När kommer vaccinet?

En fråga som blir oundviklig när ojämlikhetens offer sätts i relation till coronapandemins: Minns ni hur rekordsnabbt det gick att få fram ett vaccin mot coronaviruset på några månader efter pandeminutbrottet? Vilka enorma resurser som sattes in från läkemedelsföretagen för detta gemensamma mål?  

Samarbetsviljan kring sprutan är så klart lovvärd. Men sorgligt nog finns inte samma iver för att komma åt den eskalerande ojämlikhetspandemin.  

Detta trots att vi vet att en sådan nedprioritering kommer att stå oss dyrt, inte bara för enskilda länder men också globalt. Och detta särskilt i ljuset av hur klimatkrisen riskerar att spä på ojämlikheten som i sin tur förvärrar för klimatet. 

Frågan är varför de rika får hållas. Varför länder som Sverige som varit världsbäst på jämlikhetsreformer både sänker skatterna för de allra rikastes och mer eller mindre accepterar skatteflykt. Varför ett återinförande av den av regeringen Reinfeldt borttagna förmögenhetsskatten inte ens hamnar på bordet i politiska diskussioner. 

Högern gör helt fel

Det är faktiskt orimligt att det är sådant som rutbidrag, jobbskatteavdrag, utförsäljning av välfärd och privata sjukvårdsförsäkringar som på allvar prioriteras av svenska högerpartier i stället för att säkerställa ett välmående samhälle för alla.  

Särskilt när de ju också borde veta att deras isärdragande av Sverige inte kommer gynna landet på sikt, varken ekonomiskt eller socialt. 

De egoistiska rika är en samhällsfara, en farsot som måste behandlas som en sådan. Och apropå behandling, här krävs ett vaccin – och det snabb – som förebygger ett framtida värstascenario.  

Människoliv kan räddas. Detta måste vara en viktigare prioritering än att ett dussin extremt rika män får händerna fria.