Har jag rätt till vinterjacka på jobbet?

JA och NEJ. Om en riskbedömning visar att kylan är en hälso- eller säkerhetsrisk krävs skyddskläder, men annars finns inget krav på att arbetsgivaren ska tillhandahålla vinterjackor. Många arbetsgivare ser dock till att till exempel förskolepersonal får varma jackor ändå. Ta upp frågan med din arbetsgivare och ditt fack om du tycker att det behövs. 

Vad är skyddskläder?

Skyddskläder är kläder som skyddar mot en eller flera risker. De är märkta med symboler, piktogram, som visar vilka risker de skyddar mot. Det kan handla om risk för skärskador, strålning, kemiska risker, kyla och hetta. Arbetsgivaren måste riskbedöma arbetet och sedan köpa den skyddsutrustning som krävs. Det gäller även om du är gravid eller har en ovanlig storlek. 

Får jag gratis arbetsskor?

Om du behöver skor som skyddar mot halka, spikar eller andra risker har du rätt till skyddsskor. Det gäller dock inte vid risk för belastningsskador i till exempel vård och omsorg. Där får man betala skorna själv, om inte fack och arbetsgivare kommit överens om något annat. För vissa branscher finns särskilda skyddsskor, som för brandmän och gjuteri­arbetare.  

Vad gäller för arbetskläder i vård och omsorg?

Du som jobbar i vård och omsorg måste ha arbetskläder när du jobbar, bland annat av smitto­skäl. Personliga assistenter omfattas inte. Kravet innebär en kortärmad överdel och en underdel. Det finns inga regler kring färg eller logotyp. Enligt Socialstyrelsen finns inga regler om vem som ska bekosta arbetskläderna. Kommunals tolkning är att arbetsgivaren ska betala. 

Kan jag vägra bära fåniga arbetskläder?

Chefen vill att du bär en t-shirt med sloganen ”Bästa gänget – alltid gott humör!”. Det gör dig galen. Måste du verkligen? Arbetsgivaren har ganska stora möjligheter att kräva en viss klädsel. Men visst finns gränser. En butik som ville att försäljarna skulle ha info på tröjan om sin bh-storlek dömdes för diskriminering i Arbetsdomstolen 2013.

Vem ska tvätta arbetskläder?

För anställda som omfattas av Social­styrelsen krav på arbetskläder (vård och omsorg) ska arbets­givaren se till att kläderna tvättas i minst 60 grader vid dagens slut och förstörs vid behov. Myndigheten skriver också att kostnaden ska bäras av arbets­givaren. Om du jobbar i en annan bransch – kolla med ditt fackförbund vad som gäller.

Arbetskläder: Tänk på det här

• Ibland regleras frågor om arbetskläder och skor i ditt kollektivavtal. Kolla med ditt fackförbund vad som gäller! 

Arbetsmiljö­verket har tagit fram föreskrifter för personlig skyddsutrustning. Där ingår bland annat kläder och skor.  

Socialstyrelsen har föreskrifter om arbetskläder i vård och omsorg.  

Om du är oenig med arbetsgivaren om vilka klädkrav riskbedömningen bör leda till kan du påtala det. Precis som i andra arbetsmiljöfrågor kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket om de inte är nöjda med svaret.