De som jobbar med människor ska kunna prata med de personer de möter i yrket.

Kunskaper i svenska för hemtjänst och äldreomsorg är därför lika självklart som kunskaper om bilmotorer på en bilverkstad.

Det ingår så att säga i yrkenas baskunskaper.

Ungefär så långt är det lätt att bli överens i den återuppväckta debatten om omsorgsanställdas språkkunskaper.

Men där tar samsynen slut.

Väldigt slut.

Arbetsvillkoren leder till sammanbrott

För medan varje rättrogen moderat och centerpartist tror att allt blir frid och fröjd om bara den invandrade delen av personalen lär sig svenska håller generellt sämre arbetsvillkor på att helt demolera den svenska hemtjänsten.

– Man får prioritera bort saker, man får prioritera bort dubbelbemanningar, man får prioritera bort duschar. Man flyttar fram deras morgonbesök till fram på förmiddagen, de får inte frukost förrän halv elva på dagen, kan ha legat i sängen sedan halv sju på kvällen. Och jag tycker det är fel. Man mår ju dåligt för deras skull också. Jag tycker det är fruktansvärt, berättar undersköterskan Hanna Lundgren i SR Radio Gävleborg.

Hanna Lundgren jobbar på hemtjänsten i Kilafors och är en av de 300 hemtjänstanställda som nu slutit upp bakom ett upprop om bättre arbetsvillkor.

Men för många debattörer, nu senast Janne Josefsson i Dagens Nyheter, verkar det vara omöjligt att se arbetsvillkoren som en orsak till att svensk hemtjänst är på väg mot sammanbrott.

Bara vi inför språktester blir allt bra, är deras alternativa lösning.

Nå, lyssna då till Hanna Lundbergs syster Josefin Lundberg, även hon jobbar i hemtjänsten i Kilafors.

– Jag har alltid älskat mitt jobb. Det gör jag fortfarande. Men nu har tankarna gått att jag ska leta efter någonting annat. För jag vet inte hur länge jag skulle klara av att jobba i det här som det ser ut nu.

Visst ska man kunna svenska

Nå, skulle de äldre i hemtjänsten i Kilafors alltså få det bättre om systrarna Lundberg gick igenom ett språktest? Tror högern möjligen att det finns någon magi i själva testet som plötsligt förbättrar villkoren för alla anställda och alla äldre i all hemtjänst över hela landet om bara språktestet används överallt?

Naturligtvis inte.

Visst ska man kunna svenska för att jobba inom hemtjänsten. Men svenska lär man sig på språkkurser, inte genom att rusa från den ena äldre till den andra i en nedmonterad hemtjänst.

Kartläggning efter kartläggning visar däremot att stressen inom hemtjänst och äldreomsorg ökar kraftigt i takt med nedskärningarna, och att personaltätheten har minskat lika kraftigt i takt med att verksamheter har privatiserats och att vi infört den mycket strikta styrningen av personalen som kallas New Public Management, NPM.

NPM var ursprungligen en vidareutveckling av sekundklockningen inom japansk bilindustri. Målet var att tillverka så många bilar som möjligt med så lite personal som möjligt.

Det är här den verkliga katastrofen ligger; att Sverige har överfört denna extrema effektiviseringsjakt till hemtjänst och äldrevård.

Att skylla på de anställda går bra

Kom också ihåg att Centerpartiet aktivt stoppade Stefan Löfvens försök att avskaffa NPM med sitt krav på att privatiseringar och vinstuttag inte fick rubbas när frågan utreddes i den statliga Tillitsdelegationen.

Centern krävde alltså att en grundläggande orsak till missförhållandena inte ens fick utredas.

Yrket har blivit jäktigt, tungt och lönerna är inte anpassade till den arbetsinsats som görs. Då kan man som politiker antingen fokusera på att en del av dem som jobbar inom området inte kan språket – eller så kan man förbättra anställningsvillkoren.

Uppfattningen att de invandrare som jobbar i yrket är för lata för att lära sig språket har blivit en analys som tyvärr passar ganska bra in i det politiska klimatet i Sverige år 2022.

Men förvandla inte hemtjänstens villkor till en SD-indränkt litania om invandrare och svenskkunskaper.

Förbättra i stället arbetsvillkoren.