Tidigare i veckan presenterade regeringen nyheten att ebo ska bort.  

Ebo, eller Lagen om eget boende, infördes för snart 30 år sedan av en borgerlig regering och har sedan dess varit starkt kritiserad.  

Då, i början var tanken att de som flyttade till Sverige temporärt skulle ordna bostäder själva. Fixa sovplatser hos släktingar eller få hjälp av landsmän med tak över huvudet.  

Integrationen är alla kommuners ansvar

Men i takt med att samhället släppte på ansvaret ökade också segregationen, något som sedan dess fått svåra konsekvenser. På vissa orter finns nu en närmast akut trångboddhet där otrygghet och fattigdom breder ut sig.  

Därför är det inte en dag för tidigt som en utredning nu lanseras för att avveckla lagen. Att mönstret bryts där i huvudsak röda kommuner som Södertälje och Malmö fått bära de tyngsta kostnaderna för integrationen, medan blåa kommuner kunnat sänka skatterna och låtsas som att det regnar.

Eller som i SD-styrda Sölvesborg och Vellinge där man helt sonika vägrat ta emot flyktingar. 

Blir ebo historia är det inget snack om saken, fler kommuner kommer behöva dela på ansvaret för svensk integration. 

Men det regeringen markerar med den föreslagna lagändringen är förhoppningsvis bara en i raden av förändringar som tydliggör ansvarsfördelningen av svensk välfärd.  

Och detta är viktigt. För ingen kan ha missat att högern just nu gör allt för att friskriva sig från ansvaret för hur Sverige ser ut och fungerar.  

Högern skyller ifrån sig på regeringen

Därför är en av de viktigaste uppgifterna för Magdalena Andersson valet att tydliggöra för väljarna vad kommuner och regioner är bundna av svensk lagstiftning att säkerställa.  

Som när det gäller den underfinansierade sjukvården under pandemin. Där lägger högern med Ebba Busch i täten skulden på regeringen, trots att det är regionerna som inte bara ska säkerställa bra vård åt alla med korta vårdköer utan också fungerande vaccinering i coronatider.

Eller den på så många håll underfinansierade äldreomsorgen där personalen går på knäna, vilket ju är kommunernas – inte statens ansvar. Eller den ojämlika skolan, det eftersatta bostadsbyggandet, socialtjänsten.  

Listan kan göras lång på sådant som högern nu låtsas att regeringen styr över, fastän det svenska lokala självstyret säger något annat. 

Och här det värt att notera att endast 38 av 290 kommuner har vänsterstyren är det 133 som är borgerligt styrda. Att hela 12 av 21 regioner leds av borgerliga partier och endast ett av ett vänsterstyre.  

Högern styr sveket av svensk välfärd

Med detta i åtanke går det inte att komma ifrån att det är högern som leder sveket av svensk välfärd, vad Ulf Kristersson och Ebba Busch än säger. En höger som hoppas vinna val på att kritiken riktas bort från dem – mot regeringen. 

Därför är förslaget om slopad ebo ett välkommet steg i en mycket välbehövlig upplysningskampanj inför valet.  

För de brunblåa ska inte kunna komma undan med att privatisera all lokal verksamhet, sänka skatter och samtidigt påstå att det är regeringens fel när svensk välfärd är dålig. 

Väljarna behöver få veta vad en röst på de brunblåa partierna innebär, på både riks- och lokalnivå. Och de behöver få veta vilka partier som faktiskt vill ha en starkare välfärd – i alla delar av landet.