Strax före jul kom till sist beskedet: Region Dalarna blir först i landet med att ställa vaccinkrav på alla anställda. De som inte kan uppvisa ett vaccinationsbevis efter den 1 januari i år kan bli omplacerade till andra arbetsuppgifter efter en riskbedömning.

Arbetet har tidigare berättat om att regionen planerat ett sådant krav och utrett om det är möjligt juridiskt. Svaret de nu har kommit fram till är alltså ja.

– Region Dalarna tvingar ingen medarbetare till vaccination. Men vi har ett ansvar som vårdgivare att vidta alla tänkbara åtgärder för att minska smittspridningen. I det fall en medarbetare kommer att förflyttas har vi stora möjligheter att hitta individuella lösningar. Regionen är en stor arbetsgivare, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

Beslutet föregicks av förhandlingar med facken inom vården, förhandlingar som slutade i oenighet. Fackförbunden anser inte att vaccinkravet är en bra idé.

Hög andel vaccinerade

Tina Dahlman är vice ordförande för Vårdförbundet i Dalarna. Hon anser att problemet med ovaccinerade inom vården kan vara överdrivet från arbetsgivarens håll.

– Min uppfattning är inte att det är en så stor andel ovaccinerade personal som går och smittar svårt sjuka människor. Jag skulle säga att vi har en ovanligt hög andel vaccinerade bland våra medlemmar.

Samtidigt menar hon att man måste ta hänsyn till de som av olika skäl valt att avstå.

– Inte för att man tror att man blir självlysande eller kopplas upp mot en 5G-mast utan mer att det kanske finns andra saker som ligger i bakgrunden.

Hätsk debatt om vaccinen

Debatten om vaccinen har stundtals varit hätsk, särskilt på sociala medier. I Region Dalarna, som varit tidiga med att diskutera frågan, har den pågått ett tag. Tina Dahlman berättar att företrädarna från fackförbunden fått klä skott för åsikter de inte har, eftersom de motsatt sig vaccinkravet.

Coronaviruset

8 frågor om vaccin: Kan chefen kräva att du vaccinerar dig?

Arbetsrätt

– Vi är absolut inte mot vaccin. Man ska följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Givetvis ska man vaccinera sig, men vi är kritiska mot användandet av vaccinationspass för att hindra smittspridning inom vården, säger Tina Dahlman.

Hon menar att reglerna för vaccinpassen är otydliga.

– Det skiljer sig mellan länder hur man ser på vaccinpass. Dessutom har personer som nyligen genomgått covid ingen möjlighet att få ett vaccinpass. Trots att dessa personer likväl som vaccinerade har en tillfällig immunitet. 

Undantag från coronaregler

Tina Dahlman lyfter också ett nyligen fattat beslut från Region Dalarna kring Folkhälsomyndighetens förhållningsregler kring vårdpersonal som har coronasmitta i hushållet. Myndigheten rekommenderar sådan personal att stanna hemma, men regionen har fattat beslut om ett undantag från reglerna om behovet av personalen är kritiskt.

– Det känns som att man inte riktigt vet vilket ben man ska stå på här.

Rent praktiskt har beslutet ännu inte gett något effekt – trots att det börjat gälla den 1 januari. Ännu har inga inventeringar av personalens vaccinbevis inletts. Beskedet från arbetsgivaren har varit att eventuella omplaceringar ska ske från den 1 februari. Fortfarande kvarstår dock oklarheter kring personalförsörjningen, enligt Tina Dahlman.

– Vad händer med de ställen där man kanske har fyra sjuksköterskor och en av dem inte är vaccinerad? Om en blir omplacerad kommer det att fattas folk. Det kan bli jobbigt för de som blir kvar och behöver täcka upp.