”Barnet riskerar att bli handikappat.”

Så motiverade en arbetsgivare inom handeln att han avskedade en gravid butikschef.

Nu vill DO Lars Arrehenius ta fler liknande fall till domstol, skriver han i en debattartikel på DN Debatt.

”Jag vill också generellt öka antalet ärenden som DO driver i domstol. Myndighetens tillsyn av enskildas klagomål kommer därför framöver i huvudsak att inriktas mot om det finns förutsättningar att framställa krav på diskrimineringsersättning.”, skriver han.

”Ska kosta att diskriminera gravida”

Lars Arrehenius vill också sätta press på arbetsgivarna genom att allt oftare påminna om förbudet att diskriminera arbetssökande på grund av graviditet.

”DO kommer fortsätta att driva ärenden som rör diskriminering i samband med graviditet och missgynnanden enligt föräldraledighetslagen så länge vi får in nya anmälningar, tips och klagomål. Arbetsgivare som inte följer lagen ska veta att det kan komma att kosta.”, skriver han.