Motståndet mot ”samlingslagen för jobbskapande” ledde till de häftigaste gatuprotesterna i Indonesien på flera år.

Fackföreningar, miljögrupper och studenter protesterade mot urholkad arbetsrätt, försvagat miljöskydd och privatiseringar. 

När regeringen trots motståndet drev igenom reformpaketet svarade facken med att anmäla den kontroversiella lagen till författningsdomstolen. 

Indonesiens fack: Finns fortfarande rättvisa

Nu slår domstolen fast att lagen är ”juridiskt defekt”, eftersom formella fel begicks i lagstiftningsprocessen, och ger regeringen två år att revidera den. 

En seger, menar facken. 

– Vi tror att det fortfarande finns rättvisa i det här landet och vi tackar alla indonesiska arbetare som har kämpat outtröttligt med att hålla uppsikt över den här rättegången, säger Andi Gani Nena Wea, ordförande för centralorganisationen KSPSI, till lokala nyhetssajten Jakarta Globe.

Påverkar inte företagsklimatet

Men kanske jublar facken för tidigt.

Arbetstagarsidan tolkar rättens utslag som att lagen nu läggs på is. Företagen menar dock att den fortfarande är i kraft tills ändringarna genomförts. 

– Jag tror inte att författningsdomstolens beslut kommer att skapa någon större osäkerhet eller påverka företagsklimatet i Indonesien eftersom det inte handlar om att ogiltigförklara innehållet, bara revidera det, säger Hariyadi Sukamdani, styrelseordförande för arbetsgivarorganisationen Apindo, till Jakarta Globe.

”Vågar inte utfärda tydligt beslut”

Den ideella juristorganisationen YLBHI, som arbetar för rättsäkerhet och mänskliga rättigheter, anser att författningsdomstolen borde ha ogiltigförklarat lagen i dess helhet. 

”Utslaget är ett kompromissbeslut. Trots att den slår fast att lagen är grudlagsvidrig så väljer författningsdomstolen att utfärda ett vagt beslut, eller vågar inte utfärda ett tydligt beslut baserat på juridiska principer och grundlagen”, skriver organisationen i ett uttalande som citeras av den indonesiska nyhetssajten Tempo.    

Samlingslagen för jobbskapande innebär bland annat försämrade villkor för anställningsskydd, arbetstid och minimilöner, vilket är känsliga frågor för miljontals indonesiska familjer med låg inkomst.  

Samlingslagen

Samlingslagen för jobbskapande är med sina 1 187 sidor den längsta lag Indonesien någonsin stiftat. Den ersätter eller ändrar 78 befintliga lagar inom allt från arbetsrätt och ekonomi till offentlig förvaltning och miljölagstiftning.

Regeringens uttalade mål är att ge landets tillväxt en knuff genom regelförenklingar och förbättrat företagsklimat. Lagen har välkomnats av näringslivet.

Miljöorganisationer upprörs dock över att reglerna för miljöprövningar mjukas upp rejält, samt att det ska bli enklare att beviljas bygglov.  

Fackföreningar har organiserat massiva protester mot försämrade villkor gällande avgångsvederlag, betald ledighet och anställningstrygghet. 

Den tidigare lagens mål om att minilönen ska räcka till ”en anständig tillvaro” ersätts med en formulering om att minilönerna ska beräknas utifrån ”ekonomisk tillväxt och inflation”, vilket facken befarar kommer leda till sänkta lönenivåer. 

Källor: Jakarta Post, Tapol, Lexology.