Visst, Anders Ygeman är ny integrationsminister men helt ärligt så kommer Johan Danielsson behöva stå för en stor del av den politiska verkstaden.

Danielsson är nyutnämnd bostadsminister, placeras på arbetsmarknadsdepartementet och kallas också biträdande arbetsmarknadsminister. Han har varit EU-parlamentariker, jobbat på LO men framför allt är han från Borlänge.

Och Borlänge, det är Sveriges mest segregerade mellanstora stad och landets tredje mest segregerade kommun. Industriorten vid Dalaälvens strand – styrd av socialdemokrater sedan hedenhös – har i likhet med många andra socialdemokratiska kommuner fått bära ett orimligt stort ansvar för Sveriges flyktingmottagande.

Barnfattigdom och trångboddhet

Varför?

Forskningen pekar på att man haft en stor allmännytta och man har nästan alltid kunnat erbjuda sina invånare hyreslägenheter. Och är till sådana lägenheter, sådana bostadsområden, den svenska staten hänvisat människor när de kommit till Sverige på flykt under förtryck eller av längtan efter ett bättre liv.

I dag är bostadsbristen i Borlänge akut. Man kan få köa i åratal för att få en hyresrätt. Priserna på villor och bostadsrätter har rakat i höjden. Så cementeras bostadssegregationen. Nästan var tredje elev i Borlänge går i en segregerad skola. Flera stadsdelar i Borlänge har kommit att präglas av barnfattigdom, trångboddhet, sociala problem och kriminalitet. Särskilt den så kallade ebo-lagen, som gör gällande att flyktingar får bosätta sig var de vill innan de får uppehållstillstånd, har prövat Borlänge.

Segregation är inget unikt storstadsproblem, och Borlänge är långt ifrån ensamt med sina utmaningar. Många mellanstora och små städer runt om i vårt land, inte så sällan bruksorter, brottas med de problem som följt i spåren efter det statliga ointresset för integration. Och det har särskilt straffat Socialdemokraterna.

Måste få Dambergs öra

I riksdagsvalet 2010 röstade 9,24 procent av borlängeborna på Sverigedemokraterna. 10,87 procent gjorde det i kommunalvalet.

2018 hade siffrorna stigit till 20,31 respektive 16,10 procent.

Samtidigt har Socialdemokraterna tappat, mest i riksdagsvalet.

Mönstret går igen i hela riket: Från arbetarstaden Trelleborg i söder över röda kommuner i Värmland och Dalarnas bergslag, till S-fortet Sandviken och vidare upp till Luleå och Kiruna har S tappat röster till SD.

Och visst kommer både justite-, integrations-, arbetsmarknads-, och utbildningsministrar få hantera det nu, när statsminister Andersson sagt att alla stenar ska vändas för att komma åt samhällsproblem. Sociademokraterna har valt sitt slagfält och sin politiska profil inför valet.

Men om Socialdemokraterna ska kunna återvinna förtroendet på platser som i Borlänge så måste Johan Danielsson får ett starkt mandat och han måste få finansminister Mikael Dambergs öra.

Att återknyta till och utveckla den socialdemokratiska bostadspolitiken – det har aldrig bara handlat om att folk ska bo i billiga hyresrätter – är en ren hygienfråga.