Efter tuffa förhandlingar blev det trots allt ett klimatavtal under COP26-mötet i Glasgow.

Det tiosidiga avtalet undertecknades av 197 länder och ses av många som en framgång.

Greenpeace skriver att uppgörelsen skickar en viktig signal om att kolets tid är förbi. Men samtidigt konstaterar miljöorganisationen att avtalet inte är tillräckligt för att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres är inne på samma linje när han beskriver avtalet som ett viktigt, men inte tillräckligt stort, steg för att minska utsläppen.

Flera fackliga representanter var i Glasgow för att föra arbetstagarnas talan. Arbetet Global har frågat tre av dem vad de tycker om utfallet av klimatmötet.

Att ordet ’fossilt’ kom in i avtalet var viktigt.

Johan Hall, LO:s klimatexpert

– Det tråkigaste är att det inte var tillräcklig. För första gången skulle världen visa vad den var beredd att göra för att nå målet som sattes upp i Parisavtalet, och det var inte tillräckligt. Det går framåt, men länderna måste göra mer. Det är otillräckligt och oansvarigt.

– Men man ska inte bara svartmåla. Det händer bra saker också. Att ordet ”fossilt” kom in i avtalet var viktigt. Sedan var det bra att EU och USA ska ersätta Sydafrika för att ställa om från sitt kolberoende. Men den stora frågan kvarstår fortfarande: Om vi kommer att kunna klara Parisavtalet och halvera utsläppen till 2030. Det är inte så lång tid kvar tills dess.

Det behöver göras mycket mer i framtiden.

Samantha Smith, chef på Just Transition Centre som grundats av världsfacket ITUC

– Fackföreningsrörelsen har varit framgångsrik med att få upp frågan om rättvis omställning (just transition). Den sociala dialogens betydelse har tagits upp i flera uppgörelser och det är toppen. Samtidigt misslyckades mötet med att komma fram till en plan för hur omställningen ska finansieras.

– Det behöver göras mycket mer i framtiden. Det krävs både internationella och bilateral avtal för att vi ska ha en möjlighet att nå de klimatmål som satts upp. Som jag ser det jobbar många fackföreningar från hela världen hårt med frågan, men det är tyvärr inte bara upp till oss hur det här ska gå.

Det positiva resultatet var att begreppet rättvis omställning kom in på tre olika ställen i avtalet.

Ulf Jarnefjord, klimatrådgivare till Europafacket

– Det positiva resultatet var att begreppet rättvis omställning kom in på tre olika ställen i avtalet. Det innebär att länderna kommer att jobba mer med att skapa schyssta och bra jobb då världen ska ställa om.

– Det negativa är att den gröna fonden som skulle finnas från 2020 och betala ut 100 miljarder dollar per år nu bara är uppe i 78 miljarder dollar och inte når upp till målet förrän 2023. Finansieringen för att minska utsläpp och klimatskador är dessutom osäker. En annan negativ sak är det inte inrättades en fond för att betala klimatskador. Det hade vi inom det globala världsfacket velat.

Avtalet på COP26

Förhandlingarna i Glasgow, Skottland, avslutades den 13 november. Mötet ledde till att världens länder uppmanades att skärpa sina klimatmål nästa år samt att stödet för klimatanpassning ska fördubblas till 2025. För första gången nämndes också de fossila bränslens roll i klimatomställningen.

Johan Rockström, professor i miljövetenskap på, säger till TT att avtalet i Glasgow är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt. Enligt Rockström var världen innan mötet på väg mot 2,7 graders uppvärmning jämfört med förindustriell tid.

Om överenskommelsen i Glasgow efterlevs är hans bedömning att uppvärmningen blir kring 1,8–1,9 grader, vilket är högre än målet om 1,5 grader som sattes i Parisavtalet 2009.

Källor: Regeringen, TT