Det är den internationella fackrörelsen som lanserat begreppet just transition – rättvis omställning – och världsfackets ledning var på plats i Glasgow när några av världspolitikens största spelare ställde sig bakom idén.

Generalsekreteraren Sharan Burrow beskrev klimatarbetet som en kamp mot klockan.

– Klimatvänliga jobb genom rättvis omställning, det är nyckeln för att bygga förtroende och stöd i den takt som behövs, sade hon enligt världsfacket Itucs sajt.

Deklarationen om rättvis omställning har undertecknats av 14 länder – däribland USA, Tyskland och Storbritannien – samt av EU-kommissionen. Även Sverige, Norge och Danmark finns med. 

I dokumentet förbinder sig undertecknarna att arbeta för nya gröna arbetstillfällen, omskolning för arbetare i koldioxidintensiva yrken samt stärkta sociala skyddsnät. 

”Detta inkluderar satsningar på grupper som missgynnas på arbetsmarknaden och i samhället, som de som lever i fattigdom, kvinnor och arbetare i den informella ekonomin”, skriver undertecknarna.  

Just transition

Just transition, eller rättvis omställning, är ett begrepp som togs fram inom den internationella fackföreningsrörelsen i slutet på 1990-talet. I grunden handlar det om att klimatomställningen inte bara måste vara ekonomiskt och klimatmässigt, utan även socialt hållbar. Schyssta jobb står i fokus.

2015 antog FN:s arbetsmarknadsorgan ILO riktlinjer för hur just transition ska genomföras. Samma år fördes formuleringar om just transition in i Parisavtalet. 

Källa: Union to union