En pressad arbetssituation har lett till att många barnmorskor är på väg att lämna sina jobb. I region Stockholm har över hundra barnmorskor sagt upp sig i år, under hösten har takten ökat.

I slutet av förra veckan gick arbetsgivarorganisationerna Sobona och SKR, Sveriges kommuner och regioner, ut med att de menar att uppsägningarna och hot om uppsägningar kan vara olovliga stridsåtgärder. 

Det skulle innebära att barnmorskorna har försökt ändra sina villkor med otillåtna metoder.

– En arbetsgivare kan stämma dem för olovlig stridsåtgärd och då kan man bli skadeståndsskyldig, säger Birgitta Nyström, professor i juridik vid Lunds universitet, om hur detta skulle kunna drivas vidare av arbetsgivarna.

Krävs samordnat agerande

Hon säger att det krävs ett samordnat agerande runt en åtgärd med fackligt påtryckningssyfte, alltså att man vill ändra sina villkor, för att det ska kunna vara en stridsåtgärd.

Att säga upp sig i samband med krav på arbetsvillkoren kan vara en sådan åtgärd, beroende på omständigheterna.

Christer Thörnqvist, docent i arbetsvetenskap vid Högskolan i Skövde, tror inte det vore lätt att driva den linjen gentemot barnmorskorna.

Han pekar på att deras arbetsbelastning har diskuterats länge, och menar att det är svårt att visa att det är en stridsåtgärd att en massa olika barnmorskor samtidigt säger att de inte orkar längre.

– Jag tror inte att SKR kan bevisa att den här aktionen är samordnad, säger han.

”Vi har gjort det utanför facket”

Om ett fackförbund har uppmuntrat till ett agerande som bedöms som olovlig stridsåtgärd kan organisationen krävas på stora skadestånd. Men Hannah Dahlbäck, en av barnmorskorna som har sagt upp sig, sa tidigare i november så här till Arbetet:

– Det här har vi gjort utanför facket, som enskilda individer.

Om en individ i stället döms för otillåten stridsåtgärd kan det röra sig om skadestånd på några tusen kronor enligt Christer Thörnqvist och Birgitta Nyström.

Barnmorskorna på Danderyds sjukhus förlossningsavdelning, där över 40 personer har sagt upp sig i höst enligt tidningen Dagens Medicin, har lämnat en lista över vad de önskar för att vara villiga att komma tillbaka. Där finns bland annat lönekrav.

Det är å ena sidan villkorskrav, Christer Thörnqvist menar å andra sidan att krav som handlar om vad man vill ha för att ta tillbaka gjorda uppsägningar knappast gör agerandet till en stridsåtgärd.

”SKR mullrar för att skrämma oss”

Hannah Dahlbäck har sagt upp sig just från Danderyds förlossningsavdelning, hennes uppsägningstid löper ut i januari.

– Vi jobbar med detta nu. Jag har inte så mycket kommentarer för vi vet inte så mycket än, säger hon om arbetsgivarnas uttalanden om olovliga stridsåtgärder.

Hon säger att det inte har ändrat agerandet bland barnmorskorna som sagt upp sig.

– Det känns som att SKR mullrar lite för att skrämma oss, men skulle det vara så att de stämmer oss så är det inget vi backar för.

Var ni medvetna om att det skulle kunna komma sådana här anklagelser?
– Ja, men vi har inte gjort något man inte får göra. Vi har sagt upp oss en och en, som enskilda individer. Vi har inte lämnat någon hotlista utan bara sagt vad vi vill ha om vi ska komma tillbaka.