– Vi sitter i samma båt som barnmorskorna. Vi har samma ohållbara arbetsmiljö som de, säger Kristine Thorstad, en av personerna bakom ett upprop på Facebook bland undersköterskor i förlossningsvården i Stockholm till SVT.

– Barnmorskornas kamp har inspirerat oss. Vi vill stämma in och belysa hur vår arbetssituation också är ohållbar. Vad händer med oss undersköterskor när alla barnmorskor försvinner? Vi är rädda.

Huvudskyddsombud larmar

Undersköterskorna i förlossningsvården vid Danderyds sjukhus, där uppropet startats, arbetar lika hårt och är lika underbemannade som de barnmorskor som nu säger upp sig, säger Gunilla Nordlander, huvudskyddsombud för Kommunal med 40 års erfarenhet från förlossningsvården vid sjukhuset.

– Signalerna kom redan före pandemin. Undersköterskorna är trötta och orkeslösa. Den lediga dagen går åt till att hämta sig för att orka jobba igen, säger Gunilla Nordlander.

Undersköterskorna gör det mesta av ”kringarbetet” kring förlossningen, som att ta hand om instrument, städa rummet och ge stöd till det födande paret.

– När barnmorskorna inte räcker till delegerar de mer till undersköterskorna, säger Gunilla Nordlander. Men de orkar inte tänja sig längre.

Missnöje med OB-ersättning

Under eftermiddagen i går, måndag, hölls ett möte vid Danderyds sjukhus där arbetsgivaren och lokala företrädare för Kommunal träffade de protesterande undersköterskorna.

Undersköterskorna presenterade en lista med önskemål, där höjd grundbemanning är centralt. Undersköterskorna vill arbeta med två patienter i taget – inte springa mellan fyra-fem patienter.

Sedan länge finns ett missnöje bland undersköterskorna med OB-ersättningen, som är betydligt lägre än barnmorskornas. Här vill undersköterskorna få samma villkor som barnmorskorna, vilket bland annat skulle innebära dubbelt OB nattetid, och höjd ersättning för den som tar på sig extra arbetspass.

Bemanning problem för hela vården

Problemen med för tunn bemanning och hög arbetsbelastning berör i själva verket all akutsjukvård i Stockholmsregionen, säger Markus Andersson, ombudsman vid Kommunal i Stockholms län.

– Det går inte att optimera bemanningen ytterligare. Akutsjukvården har varit underfinansierad under lång tid. Man kan inte begära oxfilé när man betalar för fiskpinnar.