Den 14 oktober gick runt 10 000 anställda på John Deere ut i strejk. Den världskända tillverkaren av lantbruksmaskiner hade slagit vinstrekord, men levererade trots det ett avtalsförslag som facket avfärdade som ett skambud. 

– Det finns inget skäl att vi bara ska stå tysta och titta på medan företagen tjänar miljarder på att utnyttja vår arbetskraft och samtidigt slåss med näbbar och klor för att inte ge oss någonting, säger fackligt aktive David Schmelzer, som arbetat på en John Deere-fabrik i delstaten Illinois i 24 år, till the Guardian.

Fackförbundet United Auto Workers betalar 275 dollar, motsvarande knappt 2 400 kronor, i konfliktersättning per vecka. Den är inte i närheten av att täcka inkomstbortfallet under en arbetsmarknadskonflikt. Lokala medier rapporterar om hur strejkande tar extraknäck för att klara sig. 

Oväntat stöd till strejkande

Men nu har de strejkande fått oväntat stöd. En crowdfundingkampanj har på kort tid dragit in motsvarande 1,3 miljoner kronor. Insamlingen fortsätter, men merparten av medlen har redan distribuerats till de strejkande i form av matcheckar. 

”Tack för att ni har gjort den här uppvisningen av gräsrotssolidaritet möjlig. Tillsammans står vi upp mot ett av de största och mest lönsamma företagen i det här landet och visar strejkande arbetare att vi backar dem”, skriver initiativtagarna på insamlingssidan.  

Den senaste tiden har konflikterna på den amerikanska arbetsmarknaden ökat så kraftigt att aktivister i amerikanska fack döpte den förra månaden till ”strejktober”. Oktober inleddes med att anställda på bland annat John Deere, livsmedelstillverkaren Kellog’s och snabbmatskedjan McDonalds lade ned arbetet. 

Strejkvåg sköljer över USA

Den pågående strejkvågen i USA har kallats den största under en generation

Vid sidan av de mer uppmärksammade strejkerna har en lång rad mindre konflikter har också brutit ut. Den 15 november planerar över 30 000 anställda på det privata vårdbolaget Kaiser Permanente att gå ut i strejk.

Flera faktorer har bidragit till strejkvågen. Arbetskraftsbrist har gett facken en starkare förhandlingsposition, samtidigt som många anställda upplever att de inte kompenserats tillräckligt för sina ansträngningar under pandemin.  

Arbetskraftsbrist i USA

Den amerikanska arbetsmarknaden ser ljus ut just nu. Efterfrågan på varor och tjänster ökar och därmed har företagen beordrat mer övertid. I oktober sjönk arbetslösheten till 4,6 procent, vilket är 0,2 procentenheter lägre än föregående månad och en större minskning än vad bedömare tidigare trott.

Flera arbetsgivare får allt svårare att hitta arbetskraft och anställda har också inlett strejker i protest mot vad de anser vara allt sämre arbetsvillkor. Särskilt svårt har det varit för arbetsgivare som i stor omfattning anlitar tillfällig arbetskraft.