Orättvist. Det är LO:s ordförande Susanna Gideonssons beskrivning av hur karensavdraget slår.

I ett antal motioner till Socialdemokraternas partikongress, som inleds på onsdag, krävs att S ska arbeta för att ta bort karensavdraget helt. Men partiledningen går inte på motionärernas linje.

I stället pekar de på att en utredning är på gång som ska se över avdragets vara eller inte vara i så kallade kontaktnära yrken.

Men också att parterna på arbetsmarknaden har möjlighet att förhandla bort kravet i sina kollektivavtal – något som slogs fast av Arbetsdomstolen i våras.

LO: Ingen förhandlingslösning

Susanna Gideonsson ser dock inte en sådan förhandlingslösning som ett alternativ. Det skulle bli orättvist, anser hon.

– Det säger sig självt att det blir dyrare att förhandla bort ett karensavdrag för den grupp som löper större risk att drabbas av sjukdom. Dessutom är löneutrymmet för den gruppen betydligt mindre så man kanske inte heller har råd att förhandla bort det.

Hon ställer sig också frågande till vilka grupper som skulle anses jobba i kontaktnära yrken.

– Är det bara de i vården, äldreomsorgen och barnomsorgen, eller är det även busschaufförer, taxichaufförer, alla som jobbar i handeln och alla andra som i sina yrken träffar på 100-tals människor varje dag?

”Inte räknat ombud och röster”

LO slår följe med bland andra SSU i att driva ett borttaget karensavdrag på kongressen. Enligt Susanna Gideonsson är det dock svårt att sia kring möjligheten att få igenom kravet.

– Jag har inte räknat ombud och röster. Däremot ska vi i alla fall göra det oerhört tydligt varför det här inte räcker.

Var borde kostnaden läggas om karensavdraget tas bort? På arbetsgivaren, eller på staten som i den tillfälliga lösningen under pandemin?
– Det har vi faktiskt inte diskuterat. Men vi vet att inget annat nordiskt land har samma lösning som vi, att den enskilde ska ta kostnaden.

Många turer kring karensen

  • Karensavdraget infördes januari 2019 och ersatte den tidigare karensdagen.
  • Det innebär av ett avdrag på 20 procent av sjuklönen en genomsnittlig arbetsvecka, om du sjukskriver dig. För de flesta handlar det om en arbetsdag som bekostas själv av den sjuka, innan man börjar få sjuklön.
  • Under pandemin gavs en ersättning för den förlorade inkomsten genom ett schablonbelopp. Till en början låg det omkring 700 kronor för att sedan höjas till cirka 800 kronor. Syftet var att folk inte skulle gå till jobbet sjuka. Ersättningen togs bort den sista oktober i år.
  • Regeringen har aviserat att de ska utreda om karensavdraget borde tas bort i ”kontaktyrken”.
  • Parterna på arbetsmarknaden har juridisk möjlighet att förhandla bort karensavdraget i sina kollektivavtal. Det slog Arbetsdomstolen fast under våren.