Du reste till Qatar som valobservatör men ville även besöka landets byggarbetsplatser. Varför?
– Eftersom jag sitter i riksdagens kulturutskott är kultur och idrott också på min agenda, därför är det viktigt att hålla mig ajour med vad som händer inom idrottsvärlden. 

Inför resan var du skeptisk till att ha myndighetsföreträdare med under arbetsplatsbesöken och befarade att du skulle få se en riggad bild. Hur gick det?
– Genom åren har jag lärt mig att om man besöker arbetsplatser får man den officiella bilden som värdarna vill ge. Jag försöker alltid vara skeptisk, prata med vanligt folk och titta bakom kulisserna. Men det är lite svårt, om man är där som politiker förväntas man under sådana här besök lyssna på den officiella versionen.

Vad jag förstår så har ILO gjort ett arbete som i alla fall lagmässigt har burit frukt.

Ann-Britt Åsebol (M)

Men gick det att titta bakom kulisserna alls?
– Jag är inte så förskräckt av mig, så länge någon kan engelska frågar jag gärna. Jag gjorde några tappra försök att prata med folk om deras vanliga liv och arbetsförhållanden. Men man får också tänka på att jag i deras ögon är en gammal tant, de kanske är vänliga mot mig och inte ger samma version som de skulle ha berättat för andra. 

Vad fick du för bild av arbetsvillkoren?
– Vad jag förstår så har ILO gjort ett arbete som i alla fall lagmässigt har burit frukt. Det kan jag tycka är en början om man ska göra något till ett demokratiskt land. 

Var det rätt eller fel att ge Qatar herrfotbolls-VM?
– Det tycker jag var och en får bilda sin egen uppfattning om. 

Och så var det ju ett val också, hur gick det med det?
– Jag har suttit i en offentlig utredning om vallagsfrågor, och rent konstitutionellt gick valet rätt till. Sedan är systemet sådant att det fortfarande är svårt att få fram kvinnor. Inga kvinnor valdes till någon av de 30 platser som skulle tillsättas nu. Jag är inte för kvotering på något vis, men i en ung demokrati kan jag försvara att man skulle kunna behöva det verktyget.

Qatar

För första gången utsågs en nationell församling av folket i Qatar. Men bara en bråkdel av befolkningen tilläts rösta till den rådgivande församling som tar beslut om lagstiftning och statsbudget.

I Qatar ligger nästan all makt hos emiren och hans familj, Al Thani, som dominerat landet i snart 150 år. En ny författning från 2005 sade att en nationell församling skulle tillsättas, där 30 av 45 medlemmar skulle utses i allmänna val.

Valet har skjutits upp flera gånger men genomfördes nu i oktober, vilket många bedömare tror har att göra med att världens blickar vänts mot Qatar som arrangerar VM i herrfotboll 2022.

Källor: Utrikespolitiska institutet, SVT