2009 fanns drygt 1,2 miljoner migrantarbetare i Qatar. År 2020 hade antalet ökat till strax över två miljoner

Däremellan sjösatte emiratet en mångmiljardsatsning på att bygga arenor och infrastruktur inför herrfotbolls-VM 2022.

Hundratusentals byggnadsarbetare strömmade in från främst Sydasien. 

Världsfacket Ituc larmade tidigt om livsfarliga arbetsvillkor och varnade för att 7 000 byggarbetare riskerade att mista livet innan avspark. Qatar slog ifrån sig och Ituc justerade senare ned sin prognos till 4 000 dödsfall.

Men nya siffror tyder på att världsfackets ursprungliga uppskattning kan ha varit träffsäker. Enligt en granskning av The Guardian har 6 751 migrantarbetare dött i Qatar sedan år 2010.

Enligt tidningen är siffran sannolikt i underkant eftersom den enbart inkluderar migrantarbetare från de fem största avsändarländerna: Indien, Nepal, Bangladesh, Pakistan och Sri Lanka.

Dessutom är dödsfall under de sista månaderna av 2020 inte inräknade. 

Qatariska myndigheter bestrider inte siffrorna men hävdar att bara ett fåtal av dödsfallen kan kopplas till arbete. 

Av de 2 711 indiska medborgare som mist livet sedan 2010 påstås exempelvis 90 procent ha dött av ”naturliga orsaker” eller i trafikolyckor.

Enbart 4 procent, eller 108 dödsfall, tillskrivs arbetsplatsolyckor. 

– Dödligheten inom dessa grupper ligger inom det förväntade intervallet sett till deras storlek och demografi, säger en talesperson till The Guardian.

Enligt tidningen är det svårt att kontrollera dessa påståenden eftersom Qatars statistik lider av svåra kvalitetsbrister. 

Dessutom finns en misstanke om att många av dödsfallen orsakats av värmeslag, efter långa arbetsdagar i skoningslös sol, men att dessa bokförs i kategorin naturliga orsaker.

Obduktioner av migrantarbetare, för att säkerställa verklig dödsorsak, är sällsynta.    

– Vi har uppmanat Qatar att ändra lagstiftningen kring obduktioner så att rättsmedicinska undersökningar blir ett krav vid alla plötsliga eller oförklarade dödsfall, kommenterar Hiba Zayadin, människorättsutredare på Human Rights Watch, i The Guardian.

Qatar

Qatar är världens per capita rikaste land och runt 90 procent av befolkningen utgörs av migrantarbetare. Den allra största gruppen – omkring 800 000 människor – arbetar med att bygga arenor och infrastruktur inför herrfotbolls-VM 2022.

Medier och människorättsorganisationer har dokumenterat hur dessa ofta luras på lönen och i praktiken lever i rättslöshet. Den livsfarliga arbetsmiljön på landets byggarbetsplatser har också varit föremål för hård kritik.

2018 hyllades Qatar när landet beslutade att avskaffa kafalasystemet, som knöt vistelserätt i landet till anställning och innebar att migrantarbetare varken kunde byta jobb eller säga upp sig, samt att den som avskedades kunde deporteras.

Qatar är en absolut monarki. Fackföreningar är förbjudna.