Fadi Ibraheem är ute och kontrollerar och hjälper till när ett trasigt vajerräcke ska lagas.

#FarligtJobb

Det finns jobb där ett misstag kan kosta dig livet. Där säkerheten är allt. Vi har satt en Goprokamera på några av dem som lever med riskerna så att de kan skildra sin vardag. 

Möt dem på arbetet.se och i Facebook-gruppen #FarligtJobb.

Bara några meter från Fadi Ibraheem passerar fordon i 100 kilometer i timmen. Men på den sida av vägen där han står nu har han och tre kollegor lyckats få bilisterna att sakta in med hjälp av ett par farthinder och skyltar om tillfällig hastighetsbegränsning.

Fadi Ibraheem är arbetsledare på Peab och idag ska han dra i gång ett jobb längs väg 288, norr om Uppsala.

Ett vajerräcke vid vägkanten är trasigt efter att en bil kört in i det. Flera stolpar måste sättas om.

– Alla hos oss har gått säkerhetsutbildning för vägarbete. Men det finns alltid en risk när man är ute på vägarna. Säkerhet är prio ett för oss och det gäller att planera alla jobb ordentligt. Till exempel hur många skyddsbilar vi behöver och vilka maskiner som ska med.

Vägarna är indelade i kategorier efter säkerhetsrisk, klass 1 till klass 5.

Vägarbeten får inte pågå i rusningstrafik på klassade vägar. Därför sätts jobben oftast i gång runt mellan klockan 8 och 10 på morgonen och måste avslutas på eftermiddagen. På E4:an görs också mycket nattarbeten.

De senaste fem åren har en person avlidit på jobbet och drygt 950 anläggningsarbetare har råkat ut för en olycka, visar statistik från Arbetsmiljöverket.

Nästan 1 000 olyckor på fem år

Väg 288 är klassad som kategori tre vilket betyder att de denna dag använder sig av två skyddsbilar som har stora varningslampor och skyltning om hastighetsbegränsning.

– Det är ett väldigt farligt jobb. Som tur är har det aldrig hänt mig eller någon annan hos oss i Uppsala något, konstaterar Fadi Ibraheem.

De senaste fem åren har en person avlidit på jobbet och drygt 950 anläggningsarbetare har råkat ut för en olycka, visar statistik från Arbetsmiljöverket.

Många olyckor har skett vid fall eller förlorad kontroll över maskiner. En tredjedel av alla skadade har tvingats till en sjukskrivning som är längre än två veckor.

Alla hos oss har gått säkerhetsutbildning för vägarbete. Men det finns alltid en risk när man är ute på vägarna

Fadi Ibraheem (Foto: Jonas Gratzer)

”Folk trycker på gasen”

Fadi Ibraheem påpekar att förbipasserande bilister är ett stort orosmoln.

– Tyvärr hjälper det ibland inte hur mycket vi än skyltar, det finns alltid folk som ändå trycker på gasen. Vissa bilister blir verkligen irriterade och skriker eller hotar de som jobbar ute på vägarna. De förstår inte att vi är ute och jobbar för deras säkerhet, inte för att störa dem.

Här, norr om Stockholm, har Peab ett fyraårskontrakt med Trafikverket om att ta hand om 93 mil asfalterad väg och 13 mil grusväg.

Trasiga vajrar ska lagas, det ska asfalteras eller täppas igen hål. Men de sköter också snöplogning på vintern och gräsklippning vid vägkanterna under sommarhalvåret.

– Det bästa med jobbet är att det är så varierat. Ingen dag är den andra lik. Jag åker mellan olika jobb och kontoret och får både vara inne och ute, säger Fadi Ibraheem.

Fadi Ibraheem.

Riskerna är många vid vägarbete.

FILM Se en vardag med Fadi Ibraheem

Farligt jobb – Här är branscherna med flest dödsolyckor

Diskutera och berätta!

Gå med i Facebook-gruppen #FarligtJobb – Arbetet.se för att dela med dig av dina erfarenheter. Här publicerar vi även en massa material på samma tema.

Läs alla delar i #FarligtJobb