Öppna sår och frakturer är vanliga arbetsskador för sågverksarbetare. Men Barney Johansson på Derome sågverk har kommit ganska lindrigt undan.

#FarligtJobb

Det finns jobb där ett misstag kan kosta dig livet. Där säkerheten är allt. Vi har satt en Goprokamera på några av dem som lever med riskerna så att de kan skildra sin vardag. 

Möt dem på arbetet.se och i Facebook-gruppen #FarligtJobb.

– Man måste nästan bete sig dumt för att lyckas skada sig numera, säger Barney Johansson som jobbar som slipare på Derome sågverk i Halland.

Han syftar på de säkerhetssatsningar som gjorts på sågverket för att motverka arbetsskador.

Grindar som bryter strömmen när de öppnas, hjälm på huvudet och checklistor vid olika moment är standard.

”Skar mig i tre fingar”

Trots det har han ”lyckats” skada sig vid några tillfällen, om än inte allvarligt.

– Jag la ett stål på fel ställe och när jag gick förbi slog jag i handen och skar mig i tre fingrar. Men det var bara att vira plåster runt och så skrattade alla åt mig för att jag klantade mig som vanligt.

Det dumma i det fallet var att han la stålet där det inte skulle ligga. Han berättar att företaget lägger mycket pengar på att förebygga olyckor och om man följer de rutiner som finns ska det vara säkert.

– Vi ska vara lika många och hela när vi går hem som när vi kom hit, brukar de säga. Men man kan inte helt lämna hövvet hemma och bara lita på att företaget ska sköta det, utan man har eget ansvar också, säger Barney Johansson.

Varenda gång jag lyfte en klinga så skar jag mig lite i armen. Man såg ju ut som någon med självskadebeteende på underarmarna, men nu är det länge sedan

Barney Johansson (fotograferad av Anders Andersson)

Varje eftermiddag stänger sågen en timme. Då går han och kollegan in och byter sågklingor i alla maskiner. Resten av eftermiddagen och kvällen står han i sliprummet för att se till att de utbytta klingorna blir vassa igen till nästa dag.

– Det första man ska lära sig i ett sliprum är att om man tappar något ska man inte försöka fånga det. Då kan det gå illa.

Slipare har han varit i två år, innan det var han sågare. Totalt har han bortåt 15 år på företaget.

Under hans tid på sågen är en kollega som blev av med lillfingret den allvarligaste olyckan Barney Johansson kan dra sig till minnes.

– Han skulle flytta en planka och den var tyngre än han trodde. Han klämde av fingret mot en plåtkant. Nu har man vadderat den kanten, så nu går det inte klämma sig där igen.

Många småsår

Det tar en stund att lära sig bära en sågklinga utan att skära sig, påpekar han. När han började som slipare var småsåren många.

– Varenda gång jag lyfte en klinga så skar jag mig lite i armen. Man såg ju ut som någon med självskadebeteende på underarmarna, men nu är det länge sedan.

Riskerna skiljer sig åt för slipare och sågare. I den nuvarande rollen är det som sagt mest skärskador det handlar om. För sågare är det mer att man lyfter för tungt, klämmer sig eller halkar, enligt Barney Johansson.

– När det blir ras i sorteringen och det är plankor överallt så måste man in och röja i det. Då måste man klättra runt i den skiten och hoppas på att man inta ska trampa på något som flyttar sig.

Arbetsmiljöverkets statistik över arbetsolyckor med sågverksarbetare bekräftar bilden.

Just sårskador, stukningar och frakturer är de vanligaste typerna av skador. Närmare hälften av de drygt 1 000 arbetsskador som rapporterats in de senaste fem åren handlar om frakturer eller stukningar och en tredjedel är olika typer av sårskador.

Varje eftermiddag stänger sågen en timme. Då går Barney Johansson och hans kollega in och byter sågklingor i alla maskiner.

I snitt skadas fyra varje vecka

Snittet ligger på drygt 200 skador per år, eller fyra i veckan, vilket gör att branschen har en hög skadefrekvens. För att kunna jämföra hur vanligt det är med skador i olika branscher mäter Arbetsmiljöverket arbetsskador per 1 000 anställda.

För sågverksarbetare ligger den siffran på 28, vilket är tre gånger högre än för hela arbetsmarknaden.

Som om riskerna på jobbet inte var nog så driver Barney Johansson ett litet jordbruk på fritiden, även det en bransch med många olyckor.

– Vi hade någon kurs där de berättade att de som skadar sig mest var sågverksarbetare och jordbrukare och någon till. Då var det en av mekanikerna som vände sig mot mig, klappade mig på axeln och så sa han: ”Lycka till”.

FILM Se en arbetsdag för Barney Johansson

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

LISTA Här är branscherna med flest dödsolyckor

De senaste tio åren har 404 personer omkommit i olyckor på jobbet. Ytterligare 60 personer verksamma i utländska företag dog på jobbet i Sverige under samma period. Av de 404 omkomna var 31 kvinnor och 371 män.

Diskutera och berätta

Gå med i Facebook-gruppen #FarligtJobb – Arbetet.se för att dela med dig av dina erfarenheter. Här publicerar vi även en massa material om dödsolyckor och risker i arbetet.

Läs tidigare delar i #FarligtJobb