För första gången har Världshälsoorganisationen (WHO) och FN:s arbetslivsorgan ILO sammanställt gemensamma siffror över hur många som årligen mister livet till följd av jobbet. 

Resultatet: 1,9 miljoner människor. 

– Det är chockerande att se hur många människor som bokstavligen dödas av sina jobb, säger WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus i ett uttalande.

KOL dödar flest arbetare

Allra flest arbetsrelaterade dödsfall orsakas av kronisk obstruktiv lungsjukdom: 450 000 årligen. 

Därefter följer stroke med 400 000 dödsfall, olyckor med 360 000 dödsfall och krankärlssjukdom med 350 000 dödsfall.

– Dessa nästan två miljoner dödsfall går att förebygga, säger Maria Neira, chef för WHO:s hälsoavdelning, i ett uttalande.  

Flera faktorer ökar risken för arbetsrelaterade dödsfall.

Långa arbetsdagar, som ger längre tidsexponering för farliga ämnen, är den främsta. Ålder spelar också in – personer äldre än 54 år är överrepresenterade i statistiken. Män löper enligt siffrorna nästan dubbelt så hög risk att dö som kvinnor.

Sannolikt fler dödsfall i arbetslivet 

Rapporten bygger på siffror från 2016 och är enligt FN-organen ”den mest omfattande officiella uppskattningen” som gjorts på området.

Samtidigt skriver WHO och ILO att det verkliga antalet arbetsrelaterade dödsfall ”sannolikt är betydligt högre” eftersom rapporten bara räknat på 19 dödsorsaker. 

Hur pandemin påverkat arbetsrelaterade dödsfall ska granskas i kommande rapporter. 

Globala mål om arbetslivet

I många år har WHO och ILO gjort separata uppskattningar av arbetsrelaterade dödsfall. Men 2016 fick FN-organen det gemensamma uppdraget att leverera underlag för mätningarna av de globala utvecklingsmålen i FN:s Agenda 2030.  

Det rör sig om mål 3, om ”god hälsa och välbefinnande”, samt mål 8 om ”anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”. 

”Att nå dessa mål kräver en omfattande, noggrann, och transparent översyn av arbetstagares hälsa och säkerhet”, skriver FN-organen i sin gemensamma rapport. 

Källa: WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of
isease and Injury, 2000–2016