Hetvattenpannan exploderade och släppte ut 120-gradig ånga när mannen utförde reparationsjobb på den. Olyckan inträffade i oktober 2018 på Södra Skogsägarnas sågverk utanför Emmaboda i Småland.

Nu har kammaråklagare Klas Norelius på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål slagit fast att arbetsgivaren brast i sitt ansvar innan olyckan.

Den drabbade mannen fick svåra skållningsskador och låg inledningsvis i koma och i respirator.

Saknades riskbedömning

Åklagaren kritiserar Södra Skogsägarna bland annat för att det saknades riskbedömning av reparationsarbeten på hetvattenpannan.

Vidare saknades skriftliga instruktioner och en ansvarig person som samordnade arbetet.

I ett strafföreläggande krävs Södra Skogsägarnas ekonomiska förening därför på en företagsbot på en miljon kronor.

Ett strafföreläggande innebär att boten döms ut utan rättegång om den svarande godtar den. Södra Skogsägarna har accepterat böterna.

Södra Skogsägarna: Omfattande åtgärder

Smålandsposten återger ett uttalande från Södra Skogsägarna.

Där uppges att omfattande åtgärder har vidtagits sedan olyckan, bland annat tekniska förbättringar och omorganisation.